Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11893:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11893:2017 quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ, lý, hóa trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường của dung dịch bentonite sử dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình theo tiêu chuẩn TCVN 9395:2012. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11893 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11893 2017 VẬT LIỆU BENTONITE - PHƯƠNG PHÁP THỬ Bentonite - Test methods Lời nói đầu TCVN 11893 2017 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường thẩm định Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU BENTONITE - PHƯƠNG PHÁP THỬ Bentonite - Test methods 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ lý hóa trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường của dung dịch bentonite sử dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình theo tiêu chuẩn TCVN 9395 2012. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi nếu có . TCVN 2117 2009 Nước thuốc thử - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4851 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm TCVN 6177 1996 Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử - Phenantrolin TCVN 6194 1996 Chất lượng nước. Xác định clorua - Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat phương pháp Mo TCVN 6224 1996 Chất lượng nước - Xác định tổng canxi và maigie bằng chuẩn độ EDTA TCVN 9395 2012 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. Bentonite Bentonite Bentonite là loại khoáng sét tự nhiên thuộc nhóm smectit gồm montmorilomit và một số khoáng khác. Bentonite có các tính chất đặc trưng là trương nở kết dính hấp phụ trơ nhớt và dẻo. Dung dịch bentonite Bentonite Fluid Dung dịch bentonite gồm nước sạch bentonite và các hóa chất khác có khả năng tạo màng cách nước giữa thành hố khoan và đất xung quanh đồng thời giữ ổn định thành hố khoan. Khối lượng riêng Density Khối lượng riêng của dung dịch là khối lượng của một đơn vị thể tích dung dịch. Khối lượng riêng của dung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.