Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2752:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2752:2017 quy định các phương pháp đánh giá độ bền của các loại cao su đã lưu hóa hoặc nhiệt dẻo khi có sự tác động của các chất lỏng bằng phép đo các tính chất của cao su trước và sau khi ngâm trong chất lỏng thử nghiệm. Các chất lỏng có liên quan bao gồm các chất lỏng sử dụng hiện nay, như các dẫn xuất dầu mỏ, dung môi hữu cơ và tác nhân hóa học, cũng như các chất lỏng chuẩn thử nghiệm. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2752 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2752 2017 ISO 1817 2015 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG Rubber vulcanized or thermoplastic - Determination of the effect of liquids MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thiết bị và dụng cụ 4 Hiệu chuẩn 5 Chất lỏng thử nghiệm 6 Mẫu thử 7 Ngâm trong chất lỏng thử nghiệm 8 Cách tiến hành 9 Độ chụm 10 Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A quy định Các chất lỏng chuẩn Phụ lục B quy định Kế hoạch hiệu chuẩn Phụ lục C tham khảo Kết quả độ chụm từ chương trình thử nghiệm liên phòng Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu TCVN 2752 2017 thay thế TCVN 2752 2013. TCVN 2752 2017 hoàn toàn tương đương ISO 1817 2015. TCVN 2752 2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC45 Cao su và sản phẩm cao su biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Nhìn chung tác động của chất lỏng lên cao su đã lưu hóa hoặc nhiệt dẻo có thể dẫn đến a cao su hấp thụ chất lỏng b các thành phần hòa tan bị chiết ra khỏi cao su c phản ứng hóa học với cao su. Lượng hấp thụ a luôn luôn lớn hơn lượng chiết b do đó dẫn đến gia tăng về thể tích thường được gọi là trương nở . Sự hấp thụ của chất lỏng có thể thay đổi cơ bản các tính chất lý học và hóa học và do vậy thay đổi độ bền kéo căng khả năng kéo giãn và độ cứng của cao su vì vậy xác định các tính chất này sau khi xử lý cao su là rất quan trọng. Việc các thành phần hòa tan bị chiết ra đặc biệt chất làm mềm và chất chống lão hóa cũng có thể làm biến đổi tính chất lý học và độ bền hóa học sau khi làm khô do chất lỏng bị bay hơi . Do đó cần phải kiểm tra các tính chất này theo cách ngâm hoặc làm khô cao su. Tiêu chuẩn này mô tả các phương pháp cần thiết để xác định sự thay đổi các tính chất sau - thay đổi về khối lượng thể tích và kích thước - chất có thể chiết - thay đổi về độ cứng các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo sau khi ngâm sau khi ngâm và làm khô. Mặc dù ở một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.