Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5756:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5756:2017 áp dụng cho các loại mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện và các loại xe tương tự (gọi tắt là mũ bảo hiểm hoặc mũ) khi tham gia giao thông, bao gồm cả người điều khiển xe và người đi cùng trên xe. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các loại mũ chuyên dùng, các loại mũ dùng cho môn thể thao đua xe hoặc các loại phương tiện khác. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5756 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5756 2017 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for motorcycles and mopeds users Lời nói đầu TCVN 5756 2017 thay thế TCVN 5756 2001 và TCVN 6979 2001 TCVN 5756 2017 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN TC 94 SC 1 Phương tiện bảo hộ cá nhân - Bảo vệ vùng đầu biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for motorcycles and mopeds users 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô xe máy xe đạp điện xe máy điện và các loại xe tương tự gọi tắt là mũ bảo hiểm hoặc mũ khi tham gia giao thông bao gồm cả người điều khiển xe và người đi cùng trên xe. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các loại mũ chuyên dùng các loại mũ dùng cho môn thể thao đua xe hoặc các loại phương tiện khác. 2 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây Mũ bảo hiểm protective helmet Mũ có mục đích chính là hấp thụ năng lượng va đập để bảo vệ vùng đầu của người đội nhằm giảm thiểu chấn thương khi bị va đập. Vỏ mũ shell Phần vỏ bên ngoài tạo nên hình dạng của mũ. Đệm hấp thụ xung động anti-concussion liner Lớp đệm gắn liền bên trong vỏ mũ có tác dụng hấp thụ năng lượng va đập. Lớp lót trong interior cushion Lớp vải lót bên trong có tác dụng tạo sự dễ chịu cho người đội mũ. Quai đeo supporting device retaining apparatus carrying apparatus retention system Bộ phận để giữ mũ cố định ở vị trí thích hợp trên đầu người đội mũ. Quai đeo có dây đeo bộ phận khóa bộ phận điều chỉnh cho mũ vừa với đầu của người đội và có thể có lót cằm. Bảo vệ cằm chin guard Phần lắp cố định hay có thể tháo rời của mũ bảo hiểm để che phần dưới mặt của người đội mũ. Lưỡi trai peak Phần mở rộng của vỏ mũ ở bên trên mắt. Kính bảo vệ visor Tấm nhựa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.