Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5899:2017

Giấy viết là giấy có mức độ gia keo phù hợp với việc sử dụng bút mực để viết. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5899:2017 áp dụng cho các loại giấy không tráng phủ bề mặt dùng để viết. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5899 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5899 2017 GIẤY VIẾT Writing paper Lời nói đầu TCVN 5899 2017 thay thế cho TCVN 5899 2001. TCVN 5899 2017 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIẤY VIẾT Writing paper 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy không tráng phủ bề mặt dùng để viết. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 1270 ISO 536 Giấy và các tông - Xác định định lượng. TCVN 1862-2 ISO 1924-2 Giấy và các tông - Xác định các tính chất kéo - Phần 2 Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi 20 mm min . TCVN 1865-1 ISO 2470-1 Giấy các tông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh độ trắng ISO - Phần 1 Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà. TCVN 1867 ISO 287 Giấy các tông và bột giấy - Xác định hàm lượng ẩm của một lô - Phương pháp sấy. TCVN 1868 Giấy và các tông - Phương pháp xác định độ bụi. TCVN 3229 ISO 1974 Giấy và các tông - Xác định độ bền xé - Phương pháp Elmendorf. TCVN 3649 ISO 186 Giấy và các tông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình. TCVN 3652 ISO 534 Giấy và các tông - Xác định độ đày khối lượng riêng và thể tích riêng. TCVN 6725 ISO 187 Giấy các tông và bột giấy- Môi trường chuẩn để điều hòa và thử và quy trình kiểm tra môi trường và điều kiện mẫu. TCVN 6726 ISO 535 Giấy các tông và bột giấy - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb. TCVN 6727 ISO 5627 Giấy và các tông - Xác định độ nhẵn Phương pháp Bekk . TCVN 6728 ISO 2471 Giấy và các tông - Xác định độ đục - Phương pháp phản xạ khuếch tán. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau Giấy viết writing paper Giấy có mức độ gia keo phù hợp với việc sử .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.