Giá trị tiên lượng thai khi siêu âm Doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương, xuất hiện dòng chảy ngược chiều ở bệnh nhân tiền sản giật

Bài viết trình bày đánh giá giá trị tiên lượng thai suy và thai chậm phát triển trong tử cung khi doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương, xuất hiện dòng chảy ngược chiều ở bệnh nhân tiền sản giật. | Giá trị tiên lượng thai khi siêu âm Doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương xuất hiện dòng chảy ngược chiều ở bệnh nhân tiền sản giật TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 47 - 51 2018 GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG THAI KHI SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN MẤT PHỨC HỢP TÂM TRƯƠNG XUẤT HIỆN DÒNG CHẢY NGƯỢC CHIỀU Ở BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT Phạm Thị Mai Anh 1 Trần Danh Cường 2 Phan Trường Duyệt 2 Trần Thị Tú Anh 3 1 Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 2 Đại học Y Hà Nội 3 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa tiền sản giật Doppler Tóm tắt động mạch rốn mất phức hợp Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu trên 484 bệnh nhân tiền sản tâm trương Doppler động mạch rốn xuất hiện dòng chảy giật tại khoa sản bệnh lý Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện ngược chiều. Phụ Sản Hải phòng trong thời gian từ 09 2013 đến 12 2016. Keywords pre-eclempsia Doppler umbilical artery Mục tiêu Đánh giá giá trị tiên lượng thai suy và thai chậm phát triển absence of end diastolic flow trong tử cung khi doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương xuất velocity reverse flow. hiện dòng chảy ngược chiều ở bệnh nhân tiền sản giật. Kết quả Khi Doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương tỷ lệ thai suy và thai CPTTTC chiếm tỉ lệ 96 3 . Khi Doppler động mạch rốn xuất hiện dòng chảy ngược chiều tỉ lệ thai suy và thai chậm phát triển trong tử cung là 100 . Kết luận Khi thăm dò Doppler ĐMR mất phức hợp tâm trương đặc biệt là xuất hiện dòng chảy ngược chiều là một dấu hiệu tiên lượng xấu đối với thai nhi. Từ khóa tiền sản giật Doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương Doppler động mạch rốn xuất hiện dòng chảy ngược chiều. Abstract THE VALUE OF ABSENCE OR REVERSED OF END DIASTOLIC FLOW VELOCITY IN UMBILICAL ARTERY IN PREDICTING FETAL DISTRESS ANG INTRAUTERINE GWOW RESTRICTION IN PREECLAMPSIA The cross-sectional descriptive study of 484 patients with preeclampsia in pathological obstetrics and gynocology from 09 2013 to 12 2016. Tác giả liên hệ Corresponding author Objective the study value of absence or reversed of end .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
414    21    4    28-01-2023
11    94    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.