Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh giãn não thất thai nhi phát hiện ở 3 tháng cuối thai kì tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm về hình ảnh siêu âm và kết cục thai kì ở thai nhi có giãn não thất 3 tháng cuối với phương pháp mô tả tiến cứu. Đối tượng gồm 41 sản phụ có tuổi thai từ 28 tuần trở lên được chẩn đoán giãn não thất thai nhi tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong thời gian từ 06/2017 đến 03/2018. | Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh giãn não thất thai nhi phát hiện ở 3 tháng cuối thai kì tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương TRẦN PHƯƠNG THANH TRẦN DANH CƯỜNG ĐẶNG PHƯƠNG THÚY SƠQUAN TỔNG SINH NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH SẢN KHOA GIÃN NÃO THẤT THAI NHI PHÁT HIỆN Ở 3 THÁNG CUỐI THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Trần Phương Thanh 1 Trần Danh Cường 2 Đặng Phương Thúy 3 1 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên 2 Đại học Y Hà Nội 3 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa Giãn não thất siêu Tóm tắt âm thai kết cục thai kì. Mục tiêu Mô tả đặc điểm về hình ảnh siêu âm và kết cục thai kìở thai Keywords Ventriculomegaly fetal ultrasound outcome. nhi có giãn não thất 3 tháng cuối. Phương pháp Mô tả tiến cứu. Đối tượng gồm 41 sản phụ có tuổi thai từ 28 tuần trở lên được chẩn đoán giãn não thất thai nhi tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong thời gian từ 06 2017 đến 03 2018. Kết quả Tuổi thai trung bình tại thời điểm chẩn đoán giãn não thất 3 tháng cuối là 30 07 2 94 tuần 28 tuần 39 tuần . Giãn não thất nặng chiếm 38 và giãn não thất nhẹ là 62 . giãn não thất có thể đơn độc 63 4 có thể phối hợp với các bất thường hình thái khác 36 6 trong đó hay gặp nhất là bất sản thể chai 22 . Tỷ lệ ngừng thai nghén là 29 2 . Kết luận Giãn não thất được chẩn đoán ở quý 3 của thai kì phần lớn được phát hiện ở tuần 28-32 82 9 . Giãn não thất đơn độc hoặc không tìm thấy nguyên nhân chiếm 63 4 . Tỷ lệ giãn não thất nặng chiếm 38 và tỷ lệ đình chỉ thai nghén là 29 2 . Từ khóa Giãn não thất siêu âm thai kết cục thai kì. Abstract PRENATAL DIAGNOSIS OF 3RD TRIMESTER FETAL CEREBRAL VENTRICULOMEGALY IN NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Objectives To describe the ultra - sonographic and outcome of 3rd trimester fetal cerebral ventriculomegaly. Tác giả liên hệ Corresponding author Methods This is prospective study of forty one pregnant womens Trần Phương Thanh whose fetuses diagnosed with fetal cerebal ventriculomegaly in in Prenatal email drthanhtran102@ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    101    2    17-07-2024
5    100    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.