Một số yếu tố nguy cơ dẫn đến truyền máu trong đẻ đường âm đạo tại khoa đẻ Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017

Bài viết trình bày xác định những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến truyền máu sau đẻ đường âm đạo tại khoa Đẻ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2017 với phương pháp: Tiến cứu, các chỉ số nghiên cứu theo mẫu bệnh án nghiên cứu đánh giá trực tiếp trên những bệnh nhân có chỉ định truyền máu sau đẻ đường âm đạo từ tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017. | Một số yếu tố nguy cơ dẫn đến truyền máu trong đẻ đường âm đạo tại khoa đẻ Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 83 - 86 2018 MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ DẪN ĐẾN TRUYỀN MÁU TRONG ĐẺ ĐƯỜNG ÂM ĐẠO TẠI KHOA ĐẺ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 Đoàn Thị Phương Lam Lê Thiện Thái Phó Thị Quỳnh Châu Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa truyền máu đẻ đường Tóm tắt âm đạo yếu tố nguy cơ. Mục đích Xác định những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến truyền máu sau Keywords blood transfusion vaginal delivery risk factors. đẻ đường âm đạo tại khoa Đẻ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2017. Phương pháp tiến cứu các chỉ số nghiên cứu theo mẫu bệnh án nghiên cứu đánh giá trực tiếp trên những bệnh nhân có chỉ định truyền máu sau đẻ đường âm đạo từ tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017. Kết quả Trong năm 2017 có 58 trường hợp sản phụ sau đẻ đường âm đạo phải truyền máu sau đẻ chiếm 0 61 58 9488 ca . Trong những chỉ định truyền máu thì chỉ định truyền máu do sản phụ mắc bệnh lý về máu và do đờ tử cung sau đẻ chiếm tỷ lệ cao nhất và ngang bằng nhau chiếm 34 48 tiếp đến là chỉ định truyền máu do sang chấn sau đẻ thủ thuật forceps ventourse chiếm 20 68 đứng thứ ba là do chấn thương tầng sinh môn sau đẻ chiếm 8 6 . Kết luận Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến phải truyền máu sau đẻ đường âm đạo tại khoa Đẻ bệnh viện PSTW là do sản phụ mắc bệnh về máu trước và trong khi mang thai và do đờ tử cung sau đẻ do sang chấn trong đẻ bằng thủ thuật. Do đó với những trường hợp sản phụ mắc bệnh về máu thì phải xem xét đánh giá cẩn thận trước khi chỉ định đẻ đường âm đạo tránh nguy cơ phải truyền máu. Từ khóa truyền máu đẻ đường âm đạo yếu tố nguy cơ. Abstract EXPLORING RISK FACTORS LEADING TO BLOOD TRANSFUSION AFTER VAGINAL DELIVERY AT NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND Tác giả liên hệ Corresponding author GYNEACOLOGY IN 2017 Đoàn Thị Phương Lam email Objectives To determine risk factors leading to blood transfusion Ngày nhận bài received 02 04 2018 after

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    2    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.