Nhận xét về chẩn đoán và xử trí rau cài răng lược tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017

Bài viết trình bày mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xử trí rau cài răng lược tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2017. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu mô tả trên 84 bệnh nhân rau cài răng lược được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017. | Nhận xét về chẩn đoán và xử trí rau cài răng lược tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 87 - 91 2018 NHẬN XÉT VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ RAU CÀI RĂNG LƯỢC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 Nguyễn Liên Phương 1 Trần Danh Cường 2 Vũ Bá Quyết 1 1 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 2 Đại học Y Hà Nội Từ khóa rau cài răng lược Tóm tắt RCRL phẫu thuật cắt tử cung Mục tiêu Mô tả các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và xử trí rau cài cầm máu. Keywords accrete răng lược tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2017. hysterectomy actively bleeding. Đối tượng và phương pháp Hồi cứu mô tả trên 84 bệnh nhân rau cài răng lược được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2017. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định là giải phẫu bệnh tử cung có hình ảnh rau cài răng lược. Kết quả Tỷ lệ rau cài răng lược là0 39 so với tổng số đẻ năm 2017 RCRL gặp ở 91 7 thai phụ có sẹo mổ lấy thai cũ. Số thai phụ được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm là 64 3 . Xử trí rau cài răng lược là mổ lấy thai tiếp theo chủ động cắt tử cung cầm máu 100 . Biến chứng của cuộc mổ gặp chủ yếu là tổn thương cơ quan tiết niệu 6 Từ khóa rau cài răng lược RCRL phẫu thuật cắt tử cung cầm máu. Abstract COMMENTING ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACCRETA IN NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2017 Objectives Describe the clinical characteristic preclinical and treatments accrete in The National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Methods Retrospective descriptive on 84 patients accrete who are diagnosed and treatments. Diagnosis criteria identified as uterine pathology have picture accrete. Results Rate accrete as the total number of delivery. Accreta Tác giả liên hệ Corresponding author appear in pregnant with a previous caesarean. The numbers Nguyễn Liên Phương email of pregnants are diagnosed before birth by ultrasound was . nguyenlienphuong0303@ Ngày nhận bài received 02 04 2018 Management accrete is caesarean after that hysterectomy actively Ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
308    12    1    16-06-2024
7    80    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.