Bước đầu đánh giá kết quả phương pháp nuôi dưỡng trẻ sinh non nhẹ cân bằng cho ăn sớm tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017

Bài viết bước đầu đánh giá kết quả phương pháp nuôi dưỡng trẻ sinh non nhẹ cân bằng cho ăn sớm tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017. | Bước đầu đánh giá kết quả phương pháp nuôi dưỡng trẻ sinh non nhẹ cân bằng cho ăn sớm tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 97 - 101 2018 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NUÔI DƯỠNG TRẺ SINH NON NHẸ CÂN BẰNG CHO ĂN SỚM TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ SƠ SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Tâm Thái Thị Liên Phương Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa trẻ sinh non nhẹ cân Tóm tắt nuôi dưỡng ăn sớm. Sơ sinh non tháng nhẹ cân là một trong những vấn đề sức khỏe cộng Keywords low birth weight preterm baby nutrition early đồng đồng thời cũng là nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh. Cho trẻ feeding. sinh non ăn sớm sẽ giúp trẻ đạt được dinh dưỡng đầy đủ nhanh hơn giảm nuôi dưỡng tĩnh mạch giảm thời gian nằm viện. Nghiên cứu thực hiện với. Mục tiêu Bước đầu đánh giá kết quả phương pháp nuôi dưỡng trẻ sinh non nhẹ cân bằng cho ăn sớm tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017. Phương pháp Nghiên cứu can thiệp không đối chứng trên 452 trẻ sinh non tại Trung tâm CS amp ĐT Sơ sinh cân nặng 1000gram không có khuyết tật dị tật bệnh lý được nuôi dưỡng theo quy trình cho trẻ sinh non nhẹ cân ăn sớm. Kết quả Tỉ lệ trẻ sống ra viện là 26 6 trẻ sống được 15-30 ngày chiếm 5 4 trẻ được nuôi dưỡng lên cân tốt có phản xạ bú tốt được về với mẹ chiếm 24 7 . Trẻ có cân nặng ở các mức 500-700g 701-900g 901-1000g có tỉ lệ sống ra viện tăng dần lên lần lượt là 24 7 29 9 31 2 tỉ lệ trẻ nôn trớ là 13 2 tỉ lệ trẻ chướng bụng là 4 9 . Kết luận phương pháp nuôi dưỡng trẻ sinh non nhẹ cân bằng cho ăn sớm tại Trung tâm CS amp ĐT sơ sinh bước đầu đã đạt những thành tựu lớn trong việc cứu sống và nuôi dưỡng trẻ. Từ khóa trẻ sinh non nhẹ cân nuôi dưỡng ăn sớm. Abstract PRELIMINARY EVALUATION OF THE RESULTS OF EARLY FEEDING LOW BIRTH WEIGHT PRETERM Tác giả liên hệ Corresponding author BABY AT CENTRE NEONATAL CARE IN NATIONAL Nguyễn Thị Thanh Tâm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    74    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.