Điều trị phẫu thuật u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

U buồng trứng dạng lạc nội mạc tử cung (LNMTC) được xếp loại là u nang buồng trứng thực thể - là tổ chức nội mạc tử cung phát triển ngay trên bề mặt buồng trứng gây phá hủy tổ chức buồng trứng lành. Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u LNMTC ở buồng trứng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 11/2016 đến 8/2017. | Điều trị phẫu thuật u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 111 - 116 2018 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG Ở BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Phạm Huy Hiền Hào Nguyễn Thị Thu Trang Đại học Y Hà Nội Từ khóa U lạc nội mạc tử cung Tóm tắt ở buồng trứng bóc tách u cắt Mục tiêu Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của u LNMTC ở buồng trứng. Keywords ovarian buồng trứng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 11 2016 endometriomas cystectomy đến 8 2017. oophorectomy. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Cỡ mẫu 41 bệnh nhân. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân chẩn đoán đại thể trong phẫu thuật là u LNMTC BT trong khối u có dịch màu socola thời gian từ 11 2016 đến 8 2017 Phương pháp mô tả tiến cứu. Kết quả Bệnh nhân có con chiếm tỉ lệ 58 54 có tiền sử phẫu thuật LNMTC ở buồng trứng là 9 76 Đau bụng kinh chiếm tỉ lệ cao nhất là 58 54 Có 58 50 có u ở bên phải bên trái là 24 4 u hai bên là 17 1 Trên siêu âm kích thước khối u 60 mm 61 CA-125 gt 35 là 83 78 Dính nặng với tỉ lệ 75 61 dính trung bình là 19 51 dính nhẹ 4 88 Chủ yếu là phẫu thuật nội soi 92 68 . Bóc nang 70 73 cắt u 29 27 Giải phẫu bệnh lý không thấy tổn thương lạc nội mach tử cung 24 39 tổn thương lạc nội mạc tử cung ở nơi khác 17 07 . Từ khóa U lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng bóc tách u cắt buồng trứng. Abstract OPERATIVE SURGERY FOR OVARIAN ENDOMETRIOMAS AT THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Objective To describe on the clinical clinical features of ovarian endometriomas in surgical intervention at the OB-GYB of NH from Tác giả liên hệ Corresponding author 9 2016 to 11 2016. Phạm Huy Hiền Hào Material and methodology The sample size 41 patients with email phienhao@ Ngày nhận bài received 02 04 2018 selection criteria during operative surgery is chocolate fluid in the Ngày phản biện đánh giá bài báo revised ovarian tumor Methods Prospective Descriptive study 02 04 2018 Result have children previos surgery of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    17    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.