Bước đầu đánh giá một số tác dụng phụ của thuốc cấy tránh thai sau cấy 6 tháng đầu

Bài viết trình bày đánh giá một số tác dụng phụ của khách hàng sử dụng thuốc cấy tránh thai trong 6 tháng đầu với phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 120 khách hàng đến cấy thuốc cấy tránh thai tại Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản – Kế hoạch hoá gia đình (SKSS – KHHGĐ), bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/06/2017 đến 31/08/2017, theo dõi khách hàng trong thời gian 6 tháng đến 28/02/2018. | Bước đầu đánh giá một số tác dụng phụ của thuốc cấy tránh thai sau cấy 6 tháng đầu TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 117 - 121 2018 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC CẤY TRÁNH THAI SAU CẤY 6 THÁNG ĐẦU Hà Duy Tiến Đào Văn Thụ Phan Thành Nam Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa Thuốc cấy tránh thai Tóm tắt Implanon NXT tác dụng phụ. Mục tiêu Đánh giá một số tác dụng phụ của khách hàng sử dụng Keywords Contraceptives implant Implanon side effect. thuốc cấy tránh thai trong 6 tháng đầu. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu 120 khách hàng đến cấy thuốc cấy tránh thai tại Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản Kế hoạch hoá gia đình SKSS KHHGĐ bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01 06 2017 đến 31 08 2017 theo dõi khách hàng trong thời gian 6 tháng đến 28 02 2018. Kết quả 4 khách hàng có kinh nguyệt bình thường 3 3 51 người 42 5 vô kinh 25 rong kinh rong huyết. Tác dụng phụ thường gặp nhất không liên quan đến kinh nguyệt là thay đổi cân nặng chiếm 32 6 tăng cân ít nhất là 1 kg nhiều nhất là 10 kg trên 5 kg là 8 3 . Số khách hàng phải đến tháo thuốc cấy tránh thai trong 6 tháng đầu chiếm tỷ lệ 7 5 sớm nhất là sau 2 tháng. Tỷ lệ khách hàng tiếp tục sử dụng sau 6 tháng là 92 5 . Kết luận Thuốc cấy tránh thai là một biện pháp tránh thai tạm thời đạt hiệu quả cao tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao tỷ lệ tác dụng phụ thấp. Từ khoá Thuốc cấy tránh thai Implanon NXT tác dụng phụ. Abstract PRELIMINARY SURVEY SIDE EFFECTS OF CONTRACEPTIVES IMPLANT AFTER IMPLANTING SIX MONTHS Objective To assess side effects during the first 6 months of using Implanon. Tác giả liên hệ Corresponding author Methods A prospective study involing 120 clients who have Phan Thành Nam implantation in the centre for reproductive health consultation and family email thanhnam030882@ Ngày nhận bài received 02 04 2018 planning National Hospital of Obstetrics and Gynecology from 1 June Ngày phản biện đánh giá bài báo revised 2017 to 31 August 2017 followed up for six month to 28 Feb 2018. 02 04 2018 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    37    1    28-01-2023
144    19    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.