Đặc điểm lâm sàng giải phẫu bệnh ung thư nguyên phát đồng thời ở tử cung và buồng trứng

Bài viết trình bày xác định đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh các trường hợp ung thư nguyên phát đồng thời ở nội mạc tử cung và ở buồng trứng với đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện dựa trên bệnh án của 27 người bệnh đã được chẩn đoán là ung thư đồng thời nội mạc tử cung và buồng trứng nguyên phát từ năm 2002 đến năm 2017. | Đặc điểm lâm sàng giải phẫu bệnh ung thư nguyên phát đồng thời ở tử cung và buồng trứng NGUYỄN THỊ TUYỀN PHÙNG QUANG THUỶ ĐÀO DUY QUÂN LƯU THỊ HỒNG PHẠM THỊ THANH YÊN LÊ HOÀNG LINH TRẦN THỊ HẢI YẾN NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT TRẦN TUẤN VŨ NGUYỄN VIỆT THẮNG LÊ QUANG VINH PHỤ KHOA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG GIẢI PHẪU BỆNH UNG THƯ NGUYÊN PHÁT ĐỒNG THỜI Ở TỬ CUNG VÀ BUỒNG TRỨNG Nguyễn Thị Tuyền 1 Phùng Quang Thuỷ 3 Đào Duy Quân 2 Lưu Thị Hồng 1 Phạm Thị Thanh Yên 2 Lê Hoàng Linh 2 Trần Thị Hải Yến 2 Nguyễn Đình Quyết 2 Trần Tuấn Vũ 2 Nguyễn Việt Thắng 2 Lê Quang Vinh 2 1 Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 3 Bệnh viện Vinmec Từ khóa ung thư đồng thời Tóm tắt Ung thư tuyến nội mạc tử cung Mục tiêu Xác định đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh các trường ung thư buồng trứng. Keywords Coexisting cancer hợp ung thư nguyên phát đồng thời ở nội mạc tử cung và ở buồng trứng. Endometrial adenocarcinoma Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện dựa trên ovarian cancer. bệnh án của 27 người bệnh đã được chẩn đoán là ung thư đồng thời nội mạc tử cung và buồng trứng nguyên phát từ năm 2002 đến năm 2017. Kết quả và kết luận Tuổi trung bình của người bệnh ở thời điểm chẩn đoán là 49. Các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu ra máu âm đạo bất thường là dấu hiệu phổ biến nhất 70 4 . Nồng độ CA-125 tăng ở hầu hết các trường hợp 86 7 nồng độ CA-125 trung bình là 173 7U ml. Siêu âm phát hiện 21 trường họp có u tiểu khung 77 8 20 trường hợp nội mạc tử cung dày hoặc có u 40 7 và 16 trường hợp thấy dịch cổ chướng 59 3 . Ung thư týp dạng nội mạc ở tử cung gặp phổ biến nhất 70 4 tiếp theo là týp thanh dịch 18 5 tế bào sáng 7 4 và ung thư biểu mô liên kết 3 7 . Đối với ung thư buồng trứng hai týp mô bệnh học phổ biến là ung thư biểu mô tuyến dạng nội mạc và ung thư biểu mô tuyến thanh dịch có tỷ lệ lần lượt là 63 0 và 22 2 . Hầu hết các trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn sớm 20 trường hợp ung thư nội mạc tử cung ở giai đoạn I 74 1 23 trường hợp ung thư buồng trứng ở giai đoạn I 85

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    2    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.