Tỉ lệ hiện mắc stress trên nhân viên y tế đang công tác tại các trung tâm IVF

Điều kiện làm việc căng thẳng có thể ảnh hưởng xấu lên sức khoẻ và tinh thần của nhân viên y tế cũng như kết quả điều trị bệnh nhân hiếm muộn. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tỉ lệ hiện mắc và bản chất của các yếu tố stress trên nhân viên y tế đang công tác tại các trung tâm IVF. | Tỉ lệ hiện mắc stress trên nhân viên y tế đang công tác tại các trung tâm IVF LÊ ĐĂNG KHOA TRẦN NHẬT QUANG ĐẶNG QUANG VINH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH HỒ MẠNH TƯỜNG KIRSTY FOSTER QUAN SINH TỔNG NỘI TIẾT VÔ SINH VÀ HỖ TRỢ SẢN TỈ LỆ HIỆN MẮC STRESS TRÊN NHÂN VIÊN Y TẾ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC TRUNG TÂM IVF Lê Đăng Khoa 1 Trần Nhật Quang 2 Đặng Quang Vinh 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3 Hồ Mạnh Tường 1 Kirsty Foster 4 1 Bệnh viện Mỹ Đức 2 Đại học Y Dược TP. HCM 3 Đại học Quốc gia TP. HCM 4 Trường Đại học Y khoa Đại học Sydney - Úc Từ khóa Stress nghề nghiệp Tóm tắt IVF nhân viên y tế. Đặt vấn đề Điều kiện làm việc căng thẳng có thể ảnh hưởng xấu Keywords job stress IVF medical workers. lên sức khoẻ và tinh thần của nhân viên y tế cũng như kết quả điều trị bệnh nhân hiếm muộn. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tỉ lệ hiện mắc và bản chất của các yếu tố stress trên nhân viên y tế đang công tác tại các trung tâm IVF. Phương pháp Điều tra cắt ngang. Tất cả nhân viên y tế tại 7 đơn vị IVF miền Nam Việt Nam được mời tham dự. Thông tin sẽ được thu thập trực tiếp thông qua bảng thu thập chỉ số stress nghề nghiệp OSI . Kết quả Có 35 y tá 19 bác sỹ và 51 nhân viên phòng lab tham gia. Trong đó nhóm y tá có điểm số stress nghề nghiệp cao nhất. Điểm số này có mối liên hệ chặt chẽ với yêu cầu công việc cao p TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 142 - 149 2018 Results Thirty-five participants were nurses 19 were doctors and 51 were lab technicians. Among the three groups nurses have higher occupational stress indexscore as compared to the others. The occupational stress indexscore only had a strong relationship with the high demand p LÊ ĐĂNG KHOA TRẦN NHẬT QUANG ĐẶNG QUANG VINH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH HỒ MẠNH TƯỜNG KIRSTY FOSTER QUAN SẢN dưỡng bác sỹ và nhân viên phòng lab IVF. Thời ngang. Mỗi thành phần trong bảng OSI có thang SINH gian trả lời bảng câu hỏi được diễn ra trong giờ điểm từ 0 đến 2 0 không có 2 hoàn toàn đồng ý nghỉ trưa của sau giờ làm việc tùy theo sắp xếp thời và sau đó điểm được tổng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.