Nhận xét kết quả thai kỳ sau giảm thiểu phôi tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia

Giảm thiểu phôi là phương pháp được áp dụng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia (TTHTSSQG) từ những năm 2010 nhằm mục đích giảm tỷ lệ sảy thai, đẻ non của những phụ nữ mang đa thai. Bài viết trình bày nhận xét đặc điểm và kết quả thai kỳ sau giảm thiểu phôi tại TTHTSSQG. | Nhận xét kết quả thai kỳ sau giảm thiểu phôi tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia PHẠM TRÍ HIẾU QUAN SINH TỔNG NỘI TIẾT VÔ SINH VÀ HỖ TRỢ SẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ THAI KỲ SAU GIẢM THIỂU PHÔI TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA Phạm Trí Hiếu Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa hỗ trợ sinh sản giảm Tóm tắt thiểu phôi đa thai sảy thai Đặt vấn đề Giảm thiểu phôi là phương pháp được áp dụng tại Trung đẻ non. Keywords assisted tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia TTHTSSQG từ những năm 2010 nhằm reproductive technology mục đích giảm tỷ lệ sảy thai đẻ non của những phụ nữ mang đa thai. embryo reduction multiple pregnancy pregnancy lost. Mục tiêu Nhận xét đặc điểm và kết quả thai kỳ sau giảm thiểu phôi tại TTHTSSQG. Đối tượng Các thai phụ đa thai đã tiến hành giảm thiểu phôi 56 ngày theo đường âm đạo bằng phương pháp hút. Phương pháp mô tả theo dõi dọc. Kết quả Có tổng số 121 thai phụ từ 20 đến 45 tuổi. 64 1 đã điều trị IVF. Tuổi phôi trung bình là 49 6 2 9. Trước giảm thiểu có từ 2 đến 6 phôi trong tử cung. Sau giảm thiểu 91 8 số thai phụ còn 2 phôi. Kết quả thai kỳ tỷ lệ thai hỏng lt 24 tuần là 9 9 . Tỷ lệ thành công của phương pháp là 86 . Tuổi thai trung bình là 33 2 6 5 tuần. Cân nặng trung bình của 191 trẻ sơ sinh đẻ sống là 2098 4 575 4 gram. Nhóm thai phụ giảm thiểu về 1 phôi có tỷ lệ đẻ từ 37 tuần và cân nặng trẻ lúc sinh cao hơn nhóm giảm thiểu về 2 phôi có ý nghĩa thống kê. Kết luận Giảm thiểu phôi theo đường âm đạo bằng phương pháp hút là phương pháp an toàn cho kết quả thai kỳ khả quan. Từ khóa hỗ trợ sinh sản giảm thiểu phôi đa thai sảy thai đẻ non. Abstract GESTATIONAL OUTCOMES AFTER EMBRYO REDUCTION AT NATIONAL CENTER FOR ASSISTED REPRODUCTION Tác giả liên hệ Corresponding author Background In 2010 embryo reduction procedure was first performed Phạm Trí Hiếu in National Center for Assisted Reproduction NCAR in order to reduce email thongke8@ Ngày nhận bài received 02 04 2018 the number of embryos in the uterine decrease the risk of pregnancy Ngày phản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.