Liên quan đặc điểm hình thái noãn với kết quả thụ tinh sau ICSI

Bài viết trình bày nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan một số đặc điểm hình thái noãn với kết quả thụ tinh của bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). | Liên quan đặc điểm hình thái noãn với kết quả thụ tinh sau ICSI NGUYỄN DUY ÁNH PHẠM THÚY NGA NGUYỄN CẢNH CHƯƠNG ĐÀO LAN HƯƠNG NGUYỄN THỊ LINH QUAN SINH TỔNG NỘI TIẾT VÔ SINH VÀ HỖ TRỢ SẢN LIÊN QUAN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NOÃN VỚI KẾT QUẢ THỤ TINH SAU ICSI Nguyễn Duy Ánh Phạm Thúy Nga Nguyễn Cảnh Chương Đào Lan Hương Nguyễn Thị Linh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Từ khóa Hình thái noãn ICSI Tóm tắt thụ tinh thoái hóa noãn. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan một số đặc điểm Keywords oocyte morphology ICSI fertilization rate oocyte hình thái noãn với kết quả thụ tinh của bệnh nhân thụ tinh trong ống degeneration. nghiệm TTTON . Phương pháp mô tả tiến cứu 414 noãn thu được của bệnh nhân tuổi dưới 35 được kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist tại khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Kết quả thụ tinh ảnh hưởng bởi hình thái thể cực thứ nhât p 0 031 sự xuất hiện hạt trong khoảng quanh noãn p TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 164 - 168 2018 Results the factors affecting the success rate of ICSI Intracytoplasmic Sperm Injection included PB polar body morphology p coarse granulation in PVS perivitelline space p NGUYỄN DUY ÁNH PHẠM THÚY NGA NGUYỄN CẢNH CHƯƠNG ĐÀO LAN HƯƠNG NGUYỄN THỊ LINH QUAN SẢN . Phương pháp nghiên cứu màng ZP Zona pellucida- màng trong suốt sẫm SINH Nghiên cứu mô tả tiến cứu thực hiện trên 414 màu so với nhóm màng ZP bình thường 27 so noãn đủ điều kiện trên. Đánh giá chất lượng noãn với 11 4 p 0 007 noãn có màng ZP sẫm màu TỔNG thụ tinh phôi theo tiêu chuẩn đồng thuận của có nguy cơ thoái hóa cao gấp lần so với nhóm Alpha ESHRE và chi hội Y học sinh sản Việt Nam. bình thường. NỘI TIẾT VÔ SINH VÀ HỖ TRỢ Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ICSI Bảng 2 cho thấy liên quan giữa hình thái thể Bệnh nhân được chọc hút noãn vào thời điểm 36 cực thứ nhất PB-Polar Body với kết quả thụ tinh và -40 giờ sau khi tiêm hCG Noãn sau khi thu nhận sẽ thoái hóa noãn sau ICSI. Tỷ lệ thụ tinh cao nhất ở được nuôi tiếp trong môi trường G-IVF vitrolife .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.