U nguyên bào nuôi di căn ở não - gan - phổi được điều trị thành công: Báo cáo ca lâm sàng

U nguyên bào nuôi sau đẻ thường di căn não, gan có tiên lượng rất xấu, tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Việc chẩn đoán xác định bệnh và giai đoạn không khó nhưng lựa chọn đúng phương pháp điều trị tại từng thời điểm cụ thể đối với thể lâm sàng này có vai trò quyết định tới kết quả điều trị. | U nguyên bào nuôi di căn ở não - gan - phổi được điều trị thành công Báo cáo ca lâm sàng NGUYỄN VĂN THẮNG VŨ BÁ QUYẾT PHẠM TRÍ HIẾU TỔNG QUAN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP U NGUYÊN BÀO NUÔI DI CĂN Ở NÃO - GAN - PHỔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BÁO CÁO CA LÂM SÀNG Nguyễn Văn Thắng Vũ Bá Quyết Phạm Trí Hiếu Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa u nguyên bào nuôi Tóm tắt di căn não gan hóa trị phẫu U nguyên bào nuôi sau đẻ thường di căn não gan có tiên lượng rất thuật. Keywords gestational xấu tỷ lệ tử vong lên tới 50 . Việc chẩn đoán xác định bệnh và giai đoạn trophoblastic neoplasia không khó nhưng lựa chọn đúng phương pháp điều trị tại từng thời điểm with cerebral and hepatic metastasis chemotherapy cụ thể đối với thể lâm sàng này có vai trò quyết định tới kết quả điều trị. surgery. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân u nguyên bào nuôi sau đẻ thường có di căn não gan và có diễn tiến chảy máu trong ổ bụng do vỡ nhân di căn đã được điều trị thành công nhờ phẫu thuật và hóa trị. Từ khóa u nguyên bào nuôi di căn não gan hóa trị phẫu thuật. Abstract GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLASIA WITH METASTASIS IN BRAIN AND LIVER A CASE REPORT Gestational trophoblastic neoplasia followed term- pregnacy with metastasis in brain and liver has very poor pronostic mortal rate 50 . The diagnostic and staging are not difficult but the dicision on treatment in specific moment in these patients is extremly important. Here we report a case of gestational trophoblastic neoplasia followed term-delivery with metastasis in brain and liver and that has been succesfully treated with chemotherapy and surgery. Keywords gestational trophoblastic neoplasia with cerebral and hepatic metastasis chemotherapy surgery. Tác giả liên hệ Corresponding author Nguyễn Văn Thắng email nguyenvanthang02@ Ngày nhận bài received 02 04 2018 Ngày phản biện đánh giá bài báo revised 02 04 2018 1. Đặt vấn đề U nguyên bào nuôi di căn nhiều cơ quan ở cả não gan và phổi là Tháng 05-2018 Tập 16 số 01 Ngày bài báo được .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.