Hóa chất liều cao và cấy ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng chiếm tỷ lệ tử vong hàng đầu trong ung thư phụ khoa, khoảng 80% bệnh nhân có đáp ứng trên nền platin. Phác đồ chuẩn hiện nay là paclitaxel kết hợp với carboplatin có tỷ lệ đáp ứng khoảng 75%. Do độc tính thần kinh và giảm tiểu cầu, các nỗ lực gia tăng thêm liều paclitaxel đang gây nhiều tranh cãi. | Hóa chất liều cao và cấy ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư buồng trứng NGUYỄN DUY THĂNG LÊ SỸ PHƯƠNG CHÂU KHẮC TÚ TỔNG QUAN HÓA CHẤT LIỀU CAO VÀ CẤY GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG Nguyễn Duy Thăng Lê Sỹ Phương Châu Khắc Tú Bệnh viện Trung ương Huế Từ khoá Hóa trị liều cao Tóm tắt cấy ghép tế bào gốc ung thư Ung thư buồng trứng chiếm tỷ lệ tử vong hàng đầu trong ung thư buồng trứng. Key words High-dose therapy phụ khoa khoảng 80 bệnh nhân có đáp ứng trên nền platin. Phác Stem cell transplantation đồ chuẩn hiện nay là paclitaxel kết hợp với carboplatin có tỷ lệ đáp Ovarian cancer ứng khoảng 75 . Do độc tính thần kinh và giảm tiểu cầu các nỗ lực gia tăng thêm liều paclitaxel đang gây nhiều tranh cãi. Đường dùng trong khoang phúc mạc có cường độ liều được tăng lên gấp 20 lần. Trong trường hợp tái phát và đề kháng thuốc hóa trị liều cao trên nền Platinum cho thấy có sự cải thiện về thời gian sống còn trung bình nói chung. Đối với điều trị ban đầu bệnh lý tiến triển phác đồ 6 chu kỳ đầu với liều thông thường cisplatin và cyclophosphamide tiếp theo là liều cao cisplatin carboplatin etoposide cho tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn là 42 . Cách tiếp cận thứ hai là dùng ngay nhiều đợt hóa trị liều cao với sự hỗ trợ tế bào gốc cũng cho thấy kết quả khích lệ. Với những tiến bộ về huyết học trong hỗ trợ tạo huyết bao gồm sự phát triển của các yếu tố kích thích dòng tế bào CSFs và cấy ghép tế bào gốc máu ngoại vi cho phép tăng liều hóa chất so với điều trị cơ bản. Các nghiên cứu về hóa trị liều cao với carboplatin và paclitaxel được hỗ trợ bởi cấy ghép tế bào gốc tạo máu và các cytokine ở những bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát hoặc ở giai đoạn muộn cho thấy có sự cải thiện rõ về tỷ lệ đáp ứng với điều trị lên đến 89 SWOG 9106 thời gian trung bình sống còn tổng thể OS là 18 tháng và tỷ lệ Tác giả liên hệ Corresponding author sống còn lúc 60 tháng là 14 . Lê Sỹ Phương email phuonglesy12@ Từ khóa Hóa trị liều cao cấy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.