Chia trứng trong thụ tinh ống nghiệm sẻ chia hạnh phúc - nhân đôi cơ hội

Hiện nay, chia trứng là phương pháp áp dụng phổ biến trên thế giới và hàng năm, có hàng ngàn phụ nữ được hưởng lợi ích mà phương pháp mang lại. Các nghiên cứu đã được công bố chỉ ra rằng chia trứng không làm giảm cơ hội có thai của người chia trứng và việc có thai đồng thời giữa người chia trứng và người nhận là phổ biến. | Chia trứng trong thụ tinh ống nghiệm sẻ chia hạnh phúc - nhân đôi cơ hội VŨ MINH NGỌC TỔNG QUAN CHIA TRỨNG TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM SẺ CHIA HẠNH PHÚC - NHÂN ĐÔI CƠ HỘI Vũ Minh Ngọc Bệnh viện Từ Dũ Tóm tắt Thực tế cho thấy nhiều phụ nữ khó khăn hoặc không thể có trứng hoặc chất lượng trứng không tốt đôi khi nguyên nhân do phụ khoa đôi khi chỉ đơn giản là vấn đề về tuối mong muốn có con nhưng không thể tìm được người cho trứng. Trong khi đó không ít phụ nữ chức năng buồng trứng tốt có nhiều trứng nhưng không có đủ kinh phí hoặc khi làm thụ tinh trong ống nghiệm TTTON số trứng dư thừa quá nhiều để lãng phí trứng không cần dùng đến trong tương lai. Có một giải pháp mang lại rất nhiều lợi ích cho 2 đối tượng này đó là chia trứng. Chia trứng là 1 phương pháp điều trị TTTON kết hợp cho những phụ nữ có nhiều trứng người chia trứng với những phụ nữ không có trứng người nhận trứng . Chia trứng cho phép 2 nhóm phụ nữ này giúp đỡ lẫn nhau người chia trứng nhận được giảm phí hoặc miễn phí điều trị TTTON trong khi đó người nhận trứng có trứng cần cho họ làm TTTON với giá phải chăng. Hiện nay chia trứng là phương pháp áp dụng phổ biến trên thế giới và hàng năm có hàng ngàn phụ nữ được hưởng lợi ích mà phương pháp mang lại. Các nghiên cứu đã được công bố chỉ ra rằng chia trứng không làm giảm cơ hội có thai của người chia trứng và việc có thai đồng thời giữa người chia trứng và người nhận là phổ biến. Với số liệu thống kê này hầu hết phụ nữ tham gia chương trình này đã ủng hộ nó. Abstract EGG SHARING IN IN VITRO FERTILISATION SHARE HAPPINESS - DOUBLE CHANCE The fact that many women find it difficult or impossible to produce Tác giả liên hệ Corresponding author their own eggs or whose egg quality is poor Sometimes the cause is Vũ Minh Ngọc email gynaecological sometimes it may simply be a matter of age desire to vuminhngoc1968@ Ngày nhận bài received 10 03 2016 have children but can not find anyone to donor eggs. Meanwhile many Ngày phản biện đánh giá bài báo revised .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.