Kết quả điều trị u lạc nội mạc tử cung tái phát tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế

U lạc nội mạc tử cung (LNMTC) tái phát từ lâu đã được xem là một thách thức trong thực hành lâm sàng. Việc điều trị triệt để u lạc nội mạc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều trị nội khoa và ngoại khoa bảo tồn chỉ tạo ra một sự thuyên giảm tạm thời nhưng không thể loại trừ tất cả các tổn thương vi thể, tổn thương sau phúc mạc. | Kết quả điều trị u lạc nội mạc tử cung tái phát tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế HOÀNG THỊ LIÊN CHÂU CHÂU KHẮC TÚ LÊ SỸ PHƯƠNG NGUYỄN VĂN TUẤN TRẦN THỊ HOÀN HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TÁI PHÁT TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Hoàng Thị Liên Châu Châu Khắc Tú Lê Sỹ Phương Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Hoàn Hoàng Thị Bích Ngọc Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt U lạc nội mạc tử cung LNMTC tái phát từ lâu đã được xem là một thách thức trong thực hành lâm sàng. Việc điều trị triệt để u lạc nội mạc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều trị nội khoa và ngoại khoa bảo tồn chỉ tạo ra một sự thuyên giảm tạm thời nhưng không thể loại trừ tất cả các tổn thương vi thể tổn thương sau phúc mạc. Nghiên cứu được thực hiện trên 46 bệnh nhân được chẩn đoán u lạc nội mạc tử cung tái phát tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 01 2011 đến tháng 08 2013 với mục tiêu đánh giá kết quả điều trị của u lạc nội mạc tử cung tái phát. Kết quả cho thấy có sự cải thiện về cường độ đau của các triệu chứng thống kinh đau vùng chậu không theo kỳ kinh giao hợp đau và đại tiện khó trước và sau điều trị. Chất lượng sống chỉ số hài lòng tình dục tổng thể có sự cải thiện rõ sau điều trị. Tỷ lệ có thai vào thời điểm 3 tháng sau khi kết thúc điều trị là 20 0 . Abstract RESULTS OF RECURRENT ENDOMETRIOSIS TREATMENT AT THE OB GYN DEPARTMENT HUE CENTRAL HOSPITAL The study was performed on 46 patients diagnosed recurrent endometrial tumors at the Department of Ob Gyn Hue Central Hospital from January 2011 to August 2013 with the aim of evaluating the results of recurrence endometrial tumor treatment. The results showed an improvement in pain intensity of the Tác giả liên hệ Corresponding author symptoms dysmenorrhoea irregular pelvic pain painful intercourse Hoàng Thị Liên Châu and difficult defecation before and after treatment. Quality of life email lienchauhoang@ Ngày nhận bài received 10 03 2016 overall sexual .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    89    5    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.