Yếu tố liên quan diễn tiến thành tân sinh nguyên bào nuôi sau thai trứng tại Bệnh viện Từ Dũ

Nghiên cứu cắt ngang trên 521 phụ nữ được chẩn đoán thai trứng nhằm tìm các yếu tố liên quan với tân sinh nguyên bào nuôi tại bệnh viện Từ Dũ. Bài viết nghiên cứu tất cả các trường hợp tuân thủ phác đồ theo dõi và điều trị tại bệnh viện năm 2010, tiêu chuẩn chẩn đoán tân sinh nguyên bào nuôi dựa vào tiêu chuẩn của FIGO và WHO năm 2006. | Yếu tố liên quan diễn tiến thành tân sinh nguyên bào nuôi sau thai trứng tại Bệnh viện Từ Dũ LÊ QUANG THANH PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH YẾU TỐ LIÊN QUAN DIỄN TIẾN THÀNH TÂN SINH NGUYÊN BÀO NUÔI SAU THAI TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ Lê Quang Thanh Bệnh viện Từ Dũ Tóm tắt Nghiên cứu cắt ngang trên 521 phụ nữ được chẩn đoán thai trứng nhằm tìm các yếu tố liên quan với tân sinh nguyên bào nuôi tại bệnh viện Từ Dũ. Chúng tôi nghiên cứu tất cả các trường hợp tuân thủ phác đồ theo dõi và điều trị tại bệnh viện năm 2010 tiêu chuẩn chẩn đoán tân sinh nguyên bào nuôi dựa vào tiêu chuẩn của FIGO và WHO năm 2006. Kết quả nghiên cứu tìm thấy các yếu tố làm tăng nguy cơ tân sinh nguyên bào nuôi bao gồm sinh trên 2 con chỉ định điều trị ban đầu bằng cắt tử cung có chỉ định hóa dự phòng và nồng độ beta hCG gt đơn vị sau 4 tuần điều trị. Abstract Cross-sectional study on 521 pregnant women diagnosed molar pregnancy to find the factors associated with Gestational trophoblastic neoplasia GTN at Tu Du hospital. We studied all cases compliance monitoring regimen and treatment at the hospital in 2010 the standard diagnostic GTN based on standards adopted by FIGO and WHO in 2006. Result the factors increase risk of GTN include multiparous indications for primary treatment by hysterectomy chemoprophylaxis and beta hCG concentrations higher than 1 000 units at 4 weeks after primary treatment. 1. Đặt vấn đề nguyên bào nuôi ở vị trí nhau bám. Tác giả liên hệ Corresponding author Bệnh nguyên bào nuôi bao gồm Đây là một căn bệnh có ảnh hưởng Lê Quang Thanh nhiều hình thái trong đó thai trứng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và email quangthanhbvtd@ Ngày nhận bài received 25 3 2016 là dạng lành tính và một số dạng hạnh phúc của người phụ nữ. Đối Ngày phản biện đánh giá bài báo revised khác có xu hướng ác tính như thai với bệnh lý thai trứng thì việc điều 20 4 2016 trứng xâm lấn và ác tính thật sự trị có hiệu quả và khả năng lành Tháng 05-2016 Tập 14 số 02 Ngày bài báo được chấp nhận .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
314    1    1    23-05-2024
7    82    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.