Mối tương quan giữa nồng độ của các tác nhân oxy hóa trong dịch nang và chất lượng phôi

Các tác nhân oxy hóa (ROS) có một số vai trò trong quá trình sinh sản của con người, đặc biệt trong vấn đề hiếm muộn. Hiện đang có các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của nồng độ ROS trong dịch nang đến chất lượng phôi trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bài viết thực hiện nghiên cứu này để tìm hiểu mối tương quan giữa ROS trong dịch nang và chất lượng phôi trong thụ tinh ống nghiệm. | Mối tương quan giữa nồng độ của các tác nhân oxy hóa trong dịch nang và chất lượng phôi TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 02 81 - 85 2016 MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CỦA CÁC TÁC NHÂN OXY HÓA TRONG DỊCH NANG VÀ CHẤT LƯỢNG PHÔI Lưu Thị Minh Tâm 1 Lê Hoàng Anh 1 Phạm Dương Toàn 1 Huỳnh Gia Bảo 1 Đặng Quang Vinh 2 1 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 2 Khoa Y - Đại học quốc gia Tóm tắt Đặt vấn đề Các tác nhân oxy hóa ROS có một số vai trò trong quá trình sinh sản của con người đặc biệt trong vấn đề hiếm muộn. Hiện đang có các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của nồng độ ROS trong dịch nang đến chất lượng phôi trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm IVF . Mục tiêu Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để tìm hiểu mối tương quan giữa ROS trong dịch nang và chất lượng phôi trong thụ tinh ống nghiệm. Vật liệu và phương pháp Nghiên cứu tiến cứu được tiến hành tại IVFMD bệnh viện Mỹ Đức từ tháng 08 2014 đến tháng 01 2015. Dịch nang từ buồng trứng trái và phải của mỗi bệnh nhân được thu nhận trong quá trình chọc hút trứng. Nồng độ ROS của mỗi buồng trứng được đo và ghi nhận bằng máy đo phát quang hóa học Glomax 20 20 Promega Mỹ sử dụng đầu dò luminol 5mM. Chất lượng phôi ngày 3 được ghi nhận cho mỗi buồng trứng của từng bệnh nhân. Kết quả Tổng cộng 301 mẫu dịch nang từ 151 bệnh nhân được thu nhận trong đó có 150 mẫu được thu từ buồng trứng trái và 151 mẫu được thu từ buồng trứng phải. Tiến hành đo nồng độ ROS và ghi nhận chất lượng phôi sau 3 ngày cho kết quả phân tích hệ số tương quan giữa tỉ lệ phôi loại 1 ngày 3 với nồng độ ROS dịch nang ở mỗi bên buồng trứng phải và trái lần lượt là -0 159 P 0 051 và -0 011 P 0 89 . Kết luận Không tìm thấy mối tương quan giữa nồng độ ROS trong dịch nang và chất lượng phôi. Abstract THE CORRELATION BETWEEN THE REACTIVE Tác giả liên hệ Corresponding author OXYGEN SPECIES IN FOLLICULAR FLUID AND Lưu Thị Minh Tâm EMBRYO QUALITY email Ngày nhận bài received 05 04 2016 Introduction Reactive oxygen species ROS have roles in the Ngày

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.