Xử trí tắc mạch ối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên báo cáo trường hợp

Bệnh nhân nữ 38 tuổi, PARA 2042, thai đủ tháng, ối vỡ non được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu, đột ngột có các triệu chứng trên lâm sàng và được chẩn đoán tắc mạch ối trong chuyển dạ. Bệnh nhân được gây mê nội khí quản, phẫu thuật lấy thai, cắt tử cung bán phần chèn gạc cầm máu, truyền 13 đơn vị hồng cầu khối và 20 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. | Xử trí tắc mạch ối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên báo cáo trường hợp TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 02 93 - 96 2016 XỬ TRÍ TẮC MẠCH ỐI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP Phạm Văn Mẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên Từ khoá Tắc mạch ối hồng Tóm tắt cầu khối huyết tương tươi đông Bệnh nhân nữ 38 tuổi PARA 2042 thai đủ tháng ối vỡ non được chỉ lạnh. Keywords Amniotic fluid định mổ lấy thai cấp cứu đột ngột có các triệu chứng trên lâm sàng và embolism red blood cells được chẩn đoán tắc mạch ối trong chuyển dạ. Bệnh nhân được gây mê frozen plasma. nội khí quản phẫu thuật lấy thai cắt tử cung bán phần chèn gạc cầm máu truyền 13 đơn vị hồng cầu khối và 20 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Bệnh nhân ổn định sau 12 ngày điều trị ra viện mẹ và con ổn định không có biến chứng. Chúng tôi đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm về chẩn đoán và điều tri. Từ khóa Tắc mạch ối hồng cầu khối huyết tương tươi đông lạnh Abstract MANAGEMENT OF AMNIOTIC FLUID EMBOLISM AT DIENBIEN GENERAL HOSPITAL A CASE REPORT A 38 year-old pregnant women PARA 2042 the pregnancy on term with preterm rupture of membrane. The syndromes of amniotic fluid embolism appeared suddenly. She was indicated cesarean section subtotal hysterectomy and placing compress in the abdominal capacity in order prevent hemorrhage The patient has been transfused 13 units of red blood cells and 20 units of frqozen plasma. After 12 days treatment mother and baby were stabilize and go home. We present the learn lesson and experiences about diagnosis and management of amniotic fluid embolism at the mountain hospital Key word Amniotic fluid embolism red blood cells frozen plasma Tác giả liên hệ Corresponding author Phạm Văn Mẫn email manpvdb@ Ngày nhận bài received 10 03 2016 Ngày phản biện đánh giá bài báo revised 20 04 2016 1. Đặt vấn đề hiểm trong sản khoa tử vong cao Tắc mạch ối tuy hiếm gặp nhưng không thể chẩn đoán và dự phòng Tháng 05-2016 Tập 14 số 02 Ngày bài báo được chấp nhận đăng accepted 25

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    81    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.