Giá trị của tỷ não rốn trong tiên lượng sức khỏe thai kỳ ở thai phụ tiền sản giật

Bài viết trình bày nghiên cứu giá trị chẩn đoán của tỷ trở kháng động mạch não/ rốn và mối liên quan với tình trạng thai suy, thai kém phát triển ở thai phụ tiền sản giật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 124 sản phụ tiền sản giật được điều trị tại Khoa Phụ Sản - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 5/2013 - 5/ 2015 nghiên cứu mô tả cắt ngang. | Giá trị của tỷ não rốn trong tiên lượng sức khỏe thai kỳ ở thai phụ tiền sản giật TRƯƠNG THỊ LINH GIANG NGUYỄN VŨ QUỐC HUY SẢN KHOA SƠ SINH GIÁ TRỊ CỦA TỶ NÃO RỐN TRONG TIÊN LƯỢNG SỨC KHỎE THAI KỲ Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT Trương Thị Linh Giang Nguyễn Vũ Quốc Huy Trường Đại học Y Dược Huế Từ khoá Siêu âm doppler động Tóm tắt mạch rốn động mạch não giữa Mục tiêu Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của tỷ trở kháng động mạch suy thai tiền sản giật ĐMR ĐMNG TSG. não rốn và mối liên quan với tình trạng thai suy thai kém phát triển ở Key word Doppler ultrasound thai phụ tiền sản giật. Doppler fetal distress preeclampsia IUGR umbilical Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 124 sản phụ tiền sản giật được artery middle cerebral artery. điều trị tại Khoa Phụ Sản - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 5 2013 - 5 2015 nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả RI động mạch não giữa trung bình là 0 74 0 161 và chỉ số RI trung bình của ĐMR là 0 67 0 093 . Tỷ số não rốn lt 1 chiếm tỷ lệ rất cao 76 9 ở nhóm suy thai và chiếm tỷ lệ cao 71 4 ở nhóm thai kém phát triển trong tử cung. Tỷ số não rốn có mối liên quan trong việc dự báo kết quả xấu của thai. Kết luận Tỷ lệ RI ĐMNG ĐMR bất thường có giá trị tiên lượng tình trạng thai suy và IUGR ở bệnh nhân tiền sản giật. Từ khóa Siêu âm doppler động mạch rốn động mạch não giữa suy thai tiền sản giật ĐMR ĐMNG TSG. Abstract THE VALUE OF THE MIDDLE CEREBRAL TO UMBILICAL ARTERY DOPPLER RATIO IN PREDICTION OF NEONATAL OUTCOME IN PATIENT WITH PREECLAMPSIA Objectives Study on the diagnostic value of the Doppler resistance index of middle cerebral artery and umbilical ratio and its correlation to predict fetal distress IUGR associated with pre-eclampsia. Tác giả liên hệ Corresponding author Methods 124 patients with pre-eclampsia at Obs. amp Gyn. Department Trương Thị Linh Giang - Hue University Hospital were taken by prospective cohort study. email drlinhgiangbms@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 Results Mean of RI middle cerebral artery was

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    62    2    23-05-2024
26    74    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.