Nghiên cứu hiệu quả Atosiban trong điều trị dọa sinh non

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả, tính an toàn của Atosiban trong điều trị dọa sinh non. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 35 sản phụ mang thai sống, không dị tật, được chẩn đoán dọa sinh non từ tuần 24 đến 34 tuần nhập viện tại khoa phụ sản bệnh viện Trung Ương Huế từ 01/2015 đến 04/2016. | Nghiên cứu hiệu quả Atosiban trong điều trị dọa sinh non LÝ THANH TRƯỜNG GIANG BẠCH CẨM AN HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO HOÀNG TRỌNG PHƯỚC HOÀNG NGỌC TÚ NGÔ HOÀNG HIẾU SẢN KHOA SƠ SINH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ATOSIBAN TRONG ĐIỀU TRỊ DỌA SINH NON Lý Thanh Trường Giang Bạch Cẩm An Hồ Thị Phương Thảo Hoàng Trọng Phước Hoàng Ngọc Tú Ngô Hoàng Hiếu Bệnh Viện Trung Ương Huế Từ khoá Dọa sinh non Tóm tắt Atosiban. Mục tiêu Đánh giá hiệu quả tính an toàn của Atosiban trong điều trị Key words Preterm labour atosiban. dọa sinh non. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 35 sản phụ mang thai sống không dị tật được chẩn đoán dọa sinh non từ tuần 24 đến 34 tuần nhập viện tại khoa phụ sản bệnh viện Trung Ương Huế từ 01 2015 đến 04 2016. Kết quả nghiên cứu Độ tuổi trung bình là 29 86 5 95 tuổi lớn nhất là 45 tuổi và tuổi nhỏ nhất 17 tuổi. Tuổi thai trung bình bắt đầu điều trị là 30 48 3 14 tuần. Đơn thai có 28 trường hợp chiếm 80 song thai có 7 trường hợp chiếm 20 . Thời gian cắt cơn go trung bình là 3 61 1 33 giờ trường hợp nhanh nhất là 1 giờ và chậm nhất là 7 giờ. Thời gian duy trì thai ít nhất 48 giờ chung cho cả đơn thai và song thai là 31 trường hợp 88 6 trong đó nhóm đơn thai là 26 trường hợp 92 9 và nhóm song thai 5 trường hợp 71 4 . Tỉ lệ duy trì thai 2 7 ngày là 11 4 4 trường hợp tỉ lệ duy trì thai trên 7 ngày là 77 1 27 trường hợp . Có 2 trường hợp xuất hiện tác dụng phụ là đau đầu nhẹ 5 7 chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng trên thai nhi. Kết luận Atosiban có hiệu quả và an toàn trong điều trị dọa sinh non. Từ khóa Dọa sinh non Atosiban. Abstract EFECTIVENESS OF ATOSIBAN IN TREATMENT OF PRETERM LABOUR Objectives evaluate the efficacy and the safety of atosiban in preterm Tác giả liên hệ Corresponding author labour treatment. Lý Thanh Trường Giang email Materials and methods A prospective study in 35 preterm labor pregnant lythanhtruonggiang@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 between 24 to 34 weeks gestation without defect treatment at .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    116    6    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.