Nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan thai to tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2015

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến thai to. Đối tượng và phương pháp: Tất cả sản phụ có tuổi thai từ 37 tuần trở lên đến sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ năm 2015. | Nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan thai to tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2015 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 31 - 37 2016 NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN THAI TO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2015 Lâm Đức Tâm 1 Lưu Thị Trâm Anh 1 Nguyễn Vũ Quốc Huy 2 1 Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 2 Trường ĐH Y Dược Huế Keyword Macrosomia high risk Tóm tắt pregnant gestational weight. Mục tiêu Xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến thai to. Đối tượng và phương pháp Tất cả sản phụ có tuổi thai từ 37 tuần trở lên đến sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ năm 2015. Kết quả nghiên cứu Thai có trọng lượng trẻ 3500 gram chiếm tỷ lệ 23 25 trẻ 4000 gram chiếm 3 86 . Các yếu tố liên quan đến thai to gồm tuổi mẹ 35 tuổi có nguy cơ sinh con to tăng 1 44 lần. Trình độ học vấn sau trung học phổ thông có nguy cơ thai to tăng 2 89 lần. Nghề nghiệp là công nhân viên có tỷ lệ thai to cao hơn 1 74 lần. Sản phụ đã từng mang thai 1 - 2 lần có tỷ lệ thai to tăng 1 47 lần. Mẹ có tiền sử sinh con to có nguy cơ lại mang thai to tăng trên 6 lần. Sản phụ thừa cân béo phì BMI 23 nguy cơ thai to tăng gấp 1 64 lần. Khi tăng cân từ 12 - lt 20 kg tỷ lệ sinh con to tăng 4 76 lần và tăng lên 6 22 lần nếu tăng 20 kg. Tuổi thai 40 - lt 42 tuần nguy cơ thai to tăng 1 99 lần tăng 6 4 lần khi thai 42 tuần. Nồng độ glucose huyết gt 6 4 mmol l nguy cơ sinh con to tăng gấp 1 74 lần so với dưới 6 4 mmol l. Nguy cơ thai to tăng 5 45 lần khi đường kính lưỡng đỉnh 90 mm và tỷ lệ mổ lấy thai ở thai to cao gấp 2 64 lần. Kết luận Thai to chiếm tỷ lệ khá cao và thai to có nhiều yếu tố nguy cơ bất lợi cho cả mẹ và thai nhi. Abstract RATE OF FETAL MACROSOMIA AND FACTORS RELATED TO FETAL MACROSOMIA AT CANTHO HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Tác giả liên hệ Corresponding author IN 2015 Lâm Đức Tâm Objective Determine the prevalence and factors related to fetal email lamductam@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 macrosomia. Ngày phản biện đánh giá bài báo revised Materials and Methods .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    136    1    06-02-2023
22    15    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.