Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại Robson tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết trình bày phân tích chỉ định mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung ương Huế theo phân loại Robson. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm tất cả các sản phụ vào sinh tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế được chỉ định mổ lấy thai, trong khoảng thời gian nghiên cứu kể từ 01/2015 - 12/2015. Mô tả cắt ngang hồi cứu. | Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại Robson tại Bệnh viện Trung ương Huế HOÀNG NGỌC TÚ BẠCH CẨM AN PHAN VIẾT TÂM PHAN LÊ VY PHƯƠNG NGÔ HOÀNG HIẾU NGUYỄN THỊ ĐÔNG HIỀN SẢN KHOA SƠ SINH NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI THEO PHÂN LOẠI ROBSON TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Hoàng Ngọc Tú Bạch Cẩm An Phan Viết Tâm Phan Lê Vy Phương Ngô Hoàng Hiếu Nguyễn Thị Đông Hiền Bệnh Viện Trung Ương Huế Tóm tắt Mục tiêu Phân tích chỉ định mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung ương Huế theo phân loại Robson. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Gồm tất cả các sản phụ vào sinh tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế được chỉ định mổ lấy thai trong khoảng thời gian nghiên cứu kể từ 01 2015 - 12 2015. Mô tả cắt ngang hồi cứu. Kết quả Tỷ lệ mổ lấy thai 57 57 trong đó các nhóm 1 2 3 và 5 theo phân loại Robson có tỷ lệ đóng góp cao nhất với 47 57 . Các biến chứng thường gặp trong và sau mổ lấy thai rách cơ tử cung đoạn dưới 1 13 thương tổn bàng quang 0 85 đờ tử cung 0 75 rối loạn chức năng ruột 16 nhiễm trùng đường tiểu 8 8 và nhiễm trùng vết mổ 4 4 . Đối với con chỉ số Apgar thấp 1 7 suy hô hấp 5 6 và nhiễm trùng sơ sinh 3 01 . Với trường hợp vết mổ cũ tỷ lệ rau tiền đạo gia tăng ý nghĩa ở những sản phụ có vết mổ cũ lấy thai 1 76 so với những người không có vết mổ cũ lấy thai 0 87 RR 2 tỷ lệ rau cài răng lược không có sẹo mổ cũ là 3 14 tăng lên 44 44 ở sẹo mổ cũ. Kết luận Tình hình mổ lấy thai ở Bệnh viện Trung ương Huế gia tăng rất nghiêm trọng hệ lụy kéo theo nhiều biến chứng. Giải pháp giảm tỷ lệ mổ lấy thai là làm giảm tỷ lệ 3 nhóm đầu tiên trong phân loại 10 nhóm. Abstract RESEARCH ON INDICATION OF CESAREAN Tác giả liên hệ Corresponding author SECTION FOLLOW ROBSON CLASSIFICATION Hoàng Ngọc Tú Objectives Study on indication of cesarean section follow Robson email Ngày nhận bài received 10 06 2016 classification. Ngày phản biện đánh giá bài báo revised Subjects and Methods Include all the records of women which 24 06 2016 hospitalized and delivered by .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.