Phương pháp đo độ bão hòa oxy qua da trong sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

Bài viết trình bày xác định giá trị của phương pháp đo độ bão hòa oxy qua da trong phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên trẻ sơ sinh có chỉ số APGAR bình thường được sinh thường hoặc mổ lấy thai tại khoa Phụ sản bệnh viện Trung ương Huế có tuổi thai ≥ 35 tuần, từ tháng 3/2014 đến tháng 05/2015. | Phương pháp đo độ bão hòa oxy qua da trong sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh TRẦN THỊ HOÀN NGUYỄN VIẾT NHÂN BẠCH CẨM AN HOÀNG BẢO NHÂN HOÀNG THỊ LIÊN CHÂU HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC HOÀNG THỊ KIM VÂN NGUYỄN THỊ HẬU SẢN KHOA SƠ SINH PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ BÃO HÒA OXY QUA DA TRONG SÀNG LỌC BỆNH TIM BẨM SINH Ở TRẺ SƠ SINH Trần Thị Hoàn 1 Nguyễn Viết Nhân 2 Bạch Cẩm An 1 Hoàng Bảo Nhân 1 Hoàng Thị Liên Châu 1 Hoàng Thị Bích Ngọc 1 Hoàng Thị Kim Vân 1 Nguyễn Thị Hậu 1 1 Bệnh viện Trung ương Huế 2 Trường Đại học Y Dược Huế Từ khoá Sàng lọc tim bẩm sinh Tóm tắt trẻ sơ sinh. Mục tiêu Xác định giá trị của phương pháp đo độ bão hòa oxy qua Key words Pulse oximetry newborn congenital heart da trong phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. disease. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên trẻ sơ sinh có chỉ số APGAR bình thường được sinh thường hoặc mổ lấy thai tại khoa Phụ sản bệnh viện Trung ương Huế có tuổi thai 35 tuần từ tháng 3 2014 đến tháng 05 2015. Kết quả Số trẻ có độ bão hòa oxy lt 95 chiếm tỷ lệ 3 9 43 trẻ trong đó 83 7 36 43 có dị tật tim bẩm sinh 2 trường hợp tim bẩm sinh nặng. Độ nhạy của phương pháp là 64 3 95 KTC 51 7 - 76 8 . Độ đặc hiệu là 99 3 95 KTC 98 8 - 99 8 . Giá trị dự báo dương tính là 83 7 95 KTC 72 6 - 94 7 . Kết luận Đo độ bão hòa oxy qua da là một phương pháp hiệu quả trong sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Từ khóa sàng lọc tim bẩm sinh trẻ sơ sinh. Abstract ROLE OF PULSE OXIMETRY IN SCREENING CONGENITAL HEART DISEASE IN NEWBORN Objective To estimate the role of pulse oximetry in screening congenital heart disease in newborns. Materials and Methods A cross-sectional descriptive study on newborns with normal Apgar score who was delivered vaginally or by Cesarean section from March 2014 to May 2015 were included. A pulse oximetry reading is considered normal when 95 . Tác giả liên hệ Corresponding author Results There were 43 had abnormal pulse oximetry reading Trần Thị Hoàn in which 36 43 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    262    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.