Bí tiểu sau sinh và yếu tố nguy cơ trên thai phụ có giảm đau sản khoa

Giảm đau sản khoa (GĐSK) làm gia tăng nguy cơ bí tiểu sau sinh (BTSS). Chẩn đoán BTSS trong vòng 6 giờ đầu bằng các triệu chứng lâm sàng như không thể tự tiểu hoặc buộc phải thông tiểu là phương pháp thường dùng tại các bệnh viện chuyên khoa sản tại Việt Nam. Bài viết trình bày khảo sát tỉ lệ BTSS lâm sàng trên nhóm sản phụ có làm giảm đau sản khoa và tìm các yếu tố nguy cơ. | Bí tiểu sau sinh và yếu tố nguy cơ trên thai phụ có giảm đau sản khoa TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 59 - 62 2016 BÍ TIỂU SAU SINH VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ TRÊN THAI PHỤ CÓ GIẢM ĐAU SẢN KHOA Phan Thị Hằng 1 Huỳnh Nguyễn Khánh Trang 2 1 Bệnh viện Hùng Vương 2 Đại học Y dược Từ khóa Bí tiểu sau sinh bí Tóm tắt tiểu sau sinh lâm sàng yếu tố Đặt vấn đề Giảm đau sản khoa GĐSK làm gia tăng nguy cơ bí nguy cơ. Keywords Postpartum urinary tiểu sau sinh BTSS . Chẩn đoán BTSS trong vòng 6 giờ đầu bằng retention clinical post partum các triệu chứng lâm sàng như không thể tự tiểu hoặc buộc phải thông urinary retention risk factors. tiểu là phương pháp thường dùng tại các bệnh viện chuyên khoa sản tại Việt Nam. Mục tiêu Khảo sát tỉ lệ BTSS lâm sàng trên nhóm sản phụ có làm giảm đau sản khoa và tìm các yếu tố nguy cơ. Phương pháp Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu triển khai tại bệnh viện Hùng Vương trên những sản phụ có làm giảm đau sản khoa đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Sau sinh 6 giờ sản phụ sẽ được thăm khám và hỏi các triệu chứng lâm sàng về khả năng tự tiểu sau sinh. Kết quả BTSS lâm sàng có tỉ lệ Khoảng tin cậy 95 . Sản phụ sinh con đầu lòng sinh giúp có thời gian chuyển dạ giai đoạn 2 kéo dài lượng máu mất nhiều lúc sinh làm gia tăng nguy cơ BTSS lâm sàng. Kết luận cần chủ động thăm khám xác định những sản phụ có nguy cơ cao BTSS trong vòng 6 giờ nhằm hướng dẫn tập tiểu thông tiểu giải áp khi cần nhằm hạn chế biến chứng BTSS. Từ khóa Bí tiểu sau sinh bí tiểu sau sinh lâm sàng yếu tố nguy cơ. Abstract POSTPARTUM URINARY RETENTION AND RISK FACTORS FOR EPIDURAL ANESTHESIA IN LABOUR Introduction Epidural anesthesia inscreased risk of postpartum Tác giả liên hệ Corresponding author urinary retention PUR xxx. Diagnosis PUR with clinical symptoms Phan Thị Hằng are frequently used in Viet Nam. email bshangphan@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 Objectives Determine incidence and risk factors of clinical PUR Ngày phản biện đánh giá bài báo revised in pregnant women

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.