Vai trò của máy Bladder scanner trong chẩn đoán bí tiểu sau sinh

Bài viết trình bày xác định tỉ lệ BTSS bằng máy scan bàng quang ở thời điểm sau sinh 6 giờ cho tất cả sản phụ có giảm đau sản khoa (GĐSK) ở ngưỡng chẩn đoán 150 ml và 400ml và theo dõi các biến chứng của BTSS. | Vai trò của máy Bladder scanner trong chẩn đoán bí tiểu sau sinh TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 63 - 67 2016 VAI TRÒ CỦA MÁY BLADDER SCANNER TRONG CHẨN ĐOÁN BÍ TIỂU SAU SINH Phan Thị Hằng 1 Huỳnh Nguyễn Khánh Trang 2 1 Bệnh viện Hùng Vương 2 Đại học Y dược Keywords Bladder scanner Tóm tắt postpartum urinary retention Đặt vấn đề Chủ động dùng máy scan bàng quang đo dung tích nước post void residual bladder volume prolonged postpartum tiểu tồn lưu DTTNTL ở thời điểm sau sinh 6 giờ được cho rằng có thể urinary retention. giảm thiểu tỉ lệ bí tiểu sau sinh BTSS . Mục tiêu Xác định tỉ lệ BTSS bằng máy scan bàng quang ở thời điểm sau sinh 6 giờ cho tất cả sản phụ có giảm đau sản khoa GĐSK ở ngưỡng chẩn đoán 150 ml và 400ml và theo dõi các biến chứng của BTSS. Phương pháp Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu khảo sát tại Bệnh viện Hùng Vương thu nhận 553 sản phụ có GĐSK sinh ngã âm đạo dùng máy scan bàng quang BV3000 đo DTNTTL với ngưỡng từ 150ml và 400ml để chẩn đoán. Kết quả 362 sản phụ được chẩn đoán BTSS với ngưỡng 150ml KTC95 159 sản phụ có BTSS với ngưỡng 400ml KTC 95 . Những sản phụ BTSS ở ngưỡng 400ml có nguy cơ phải thông tiểu lưu điều trị cao hơn 7 lần so với nhóm không bị BTSS ở ngưỡng này RR KTC 95 . Chẩn đoán BTSS với ngưỡng 150ml giúp theo dõi tránh bỏ sót những trường hợp tiến triển thành BTSS tại thời điểm 48 giờ sau sinh. Kết luận Dùng máy scan bàng quang chủ động xác định BTSS có thể phòng ngừa các biến chứng kéo dài của BTSS. Abstract ROLE OF BLADDER SCANNER IN EARLY DIAGNOSIS OF POSTPARTUM URINARY RETENTION AFTER VAGINAL DELIVERY WITH Tác giả liên hệ Corresponding author EPIDURAL ANESTHESIA Phan Thị Hằng Introduction Active usage of Bladder scanner BV3000 postpartum email bshangphan@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 6 hours may decrease prolonged postpartum urinary retention PUR . Ngày phản biện đánh giá bài báo revised Objectives Determine the incidence of PUR at postpartum 6 hours 24 06 2016 with .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.