Đặc điểm và liên quan giữa yếu tố gia đình - xã hội và trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhiễm HIV

Nhiễm HIV có liên quan đến sự phát triển của trầm cảm sau sinh (TCSS). TCSS không phổ biến ở phụ nữ bình thường nhưng lại chiếm tỉ lệ cao ở phụ nữ nhiễm HIV (H) và đã được xác định là một yếu tố dự báo mạnh mẽ không tuân thủ ART và liên quan đến khó khăn trong việc chăm sóc con. Bài viết trình bày xác định đặc điểm và mối liên quan của yếu tố gia đình xã hội với TCSS ở phụ nữ nhiễm H. | Đặc điểm và liên quan giữa yếu tố gia đình - xã hội và trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhiễm HIV NGUYỄN MẠNH HOAN SẢN KHOA SƠ SINH ĐẶC ĐIỂM VÀ LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ GIA ĐÌNH - XÃ HỘI VÀ TRẦM CẢM SAU SINH Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV Nguyễn Mạnh Hoan Trường Đại học Y Dược Huế Từ khoá Trầm cảm sau sinh Tóm tắt TCSS trầm cảm sau sinh ở phụ Đặt vấn đề Nhiễm HIV có liên quan đến sự phát triển của trầm cảm nữ nhiễm HIV hỗ trợ gia đình - xã hội. sau sinh TCSS . TCSS không phổ biến ở phụ nữ bình thường nhưng Key words Postpartum lại chiếm tỉ lệ cao ở phụ nữ nhiễm HIV H và đã được xác định là một depression HIV - positivepostpartum women yếu tố dự báo mạnh mẽ không tuân thủ ART và liên quan đến khó khăn family - social support. trong việc chăm sóc con. Yếu tố gia đình và xã hội có vai trò quan trọng trong chăm sóc và điều trị phụ nữ bị TCSS. Mục tiêu Xác định đặc điểm và mối liên quan của yếu tố gia đình xã hội với TCSS ở phụ nữ nhiễm H. Vật liệu và Phương pháp Nghiên cứu thuần tập theo chiều dọc thực hiện tại Đồng Nai và Bình Dương từ 30 11 2012 đến 30 3 2014. Tất cả 135 phụ nữ nhiễm H và 405 phụ nữ không nhiễm H tỉ lệ 1 3 đồng ý tham gia đã được sàng lọc TCSS bằng cách sử dụng thang Edinburgh EPDS từ khi nhập viện sinh đến 1 và 6 tuần sau khi sinh. TCSS được đánh giá ở tất cả các lần các EPDS có điễm cắt 13 được sử dụng để xác định trầm cảm có thể xảy ra. Mẫu có EPDS 13 ở thời điểm nhập viện được loại khỏi nghiên cứu. Phiếu thu thập số liệu được sử dụng để thu thập các đặc điểm của tất cả các mẫu nghiên cứu. Kết quả Trong bài này chúng tôi chỉ trình bày đánh giá nhóm H ở thời điểm sau sinh 6 tuần tỉ lệ TCSS ở nhóm nhiễm H là 61 2 . Phân tích đơn biến xác định một số yếu tố gia đình quan hệ vợ chồng trước sinh bạo lực gia đình quan hệ ngoài chồng mặc cảm bị bệnh H và cảm thấy có lỗi với gia đình có liên quan đến trầm cảm sau sinh. Phân tích đa biến xác định sự hỗ trợ cộng đồng làm giảm nguy cơ TCSS. Kết luận Tỉ lệ TCSS tại thời điểm 6 tuần ở nhóm nhiễm H là 61 2 . Các Tác giả liên hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    250    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.