Cải thiện hiệu quả chẩn đoán cin 2+ bằng kỹ thuật soi cổ tử cung

Bài viết này tập trung đề cập đến những thay đổi, những cập nhật cải tiến trong kỹ thuật soi cổ tử cung hiện chưa được áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng ở nước ta. | Cải thiện hiệu quả chẩn đoán cin 2 bằng kỹ thuật soi cổ tử cung TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 77 - 84 2016 CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CHẨN ĐOÁN CIN 2 BẰNG KỸ THUẬT SOI CỔ TỬ CUNG Bùi Quang Trung Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân gây ra hàng trăm ngàn lượt tử vong mỗi năm trên toàn cầu và đa số xảy ra ở các nước kém phát triển trong đó có nước ta. Dự phòng thứ cấp là một bước quan trọng trong dự phòng ung thư cổ tử cung bao gồm phát hiện các tổn thương tiền ung thư và điều trị chúng. Cùng với xét nghiệm tế bào học và xét nghiệm HPV soi cổ tử cung cũng là một công cụ quan trọng trong bước dự phòng thứ cấp ung thư cổ tử cung. Các công cụ này trong đó có các thiết bị soi cổ tử cung hiện tại chúng ta đều được trang bị tiệm cận với thế giới. Vậy tại sao kết quả phòng chống ung thư cổ tử cung của chúng ta vẫn chưa đạt được hiệu quả cao Với mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của kỹ thuật soi cổ tử cung trong phát hiện và điều trị sớm các tổn thương tiền ung thư bài viết này tập trung đề cập đến những thay đổi những cập nhật cải tiến trong kỹ thuật soi cổ tử cung hiện chưa được áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng ở nước ta. Abstract HOW TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF HIGH- GRADE CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA DIAGNOSING BY COLPOSCOPY Cervical cancer is a leading cause of cancer-related death in women worldwide almost occurs in underdeveloped countries including Vietnam. Secondary prevention of cervical cancer is by screening for precancerous lesions and early diagnosis followed by adequate treatment. The main techniques used are cytological screening of Tác giả liên hệ Corresponding author cervical cells human papillomavirus HPV test detects the presence Bùi Quang Trung of human papillomavirus and colposcopy is a procedure to find out email Ngày nhận bài received 10 06 2016 whether there are abnormal cells. Ngày phản biện đánh giá bài báo revised We are equipped enough all of these techniques. Why does the 24 06 2016 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.