Đánh giá kết quả điều trị ung thư nguyên bào nuôi nguy cơ cao tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết trình bày nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh lý ác tính tế bào nuôi nguy cơ cao, nghiên cứu tác dụng của đa hóa trị trong điều trị bệnh lý ác tính tế bào nuôi nguy cơ cao. | Đánh giá kết quả điều trị ung thư nguyên bào nuôi nguy cơ cao tại Bệnh viện Trung ương Huế TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 85 - 89 2016 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NGUYÊN BÀO NUÔI NGUY CƠ CAO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Hoàng Bảo Nhân Lê Sỹ Phương Đinh Thị Phương Minh Phan Viết Tâm Bệnh viện Trung ương Huế Từ khoá Bệnh ý tế bào nuôi ác Tóm tắt tính nguy cơ cao EMA CO Mục tiêu nghiên cứu 1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm mang thai. Key words High-risk sàng của bệnh lý ác tính tế bào nuôi nguy cơ cao. 2 Nghiên cứu tác dụng gestaional trophoblastic của đa hóa trị trong điều trị bệnh lý ác tính tế bào nuôi nguy cơ cao. neopalsia EMA CO pregnancy. Phương pháp nghiên cứu Theo dõi dọc. Đối tượng nghiên cứu 29 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý tế bào nuôi ác tính nguy cơ cao được điều trị đơn hóa trị tại khoa Sản bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả Tuổi của mẫu nghiên cứu là 29 3 7 9 điểm nguy cơ là 8 4 0 6 điểm số chu kì điều trị hóa chất là 7 3 2 5 tỉ lệ đáp ứng của hóa trị là 93 1 tỉ lệ cắt tử cung toàn phần là 27 6 tỉ lệ biến chứng trong quá trình điều trị là 100 trong đó thường gặp nhất là rụng tóc. Sau điều trị có 16 bệnh nhân mang thai lại và có tới 43 8 mang thai đến khi đủ tháng. Kết luận Đa hóa trị với phác đồ EMA CO là phương pháp điều trị an toàn hiệu quả cho những bệnh nhân bệnh lý tế bào nuôi ác tính nguy cơ cao. Từ khóa bệnh ý tế bào nuôi ác tính nguy cơ cao EMA CO mang thai. Abstract TREATMENT OF HIGH RISK GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLASIA Objectves 1 To study signs and symptoms of high risk gestational trophoblastic neoplasia 2 role of multi-agents chemotherapy in treatment of high-risk patients. Methods A perspective study. Tác giả liên hệ Corresponding author Materials 29 patients who had high-risk gestational trophoblastic Hoàng Bảo Nhân neoplasia treated in department of obstetrics and gynecology Hue email baonhanob@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 central hospital. Ngày phản biện đánh giá bài báo revised Results age of patients was

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    20    1    06-02-2023
81    3    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.