Nghiên cứu nồng độ CA125 trong bệnh lạc nội mạc tử cung bằng kỹ thuật điện hóa phát quang

Bài viết trình bày đánh giá nồng độ CA125 ở bệnh nhân lạc nội mạc tử cung trước và sau điều trị phẫu thuật hay nội khoa bằng kỹ thuật điện hóa phát quang. | Nghiên cứu nồng độ CA125 trong bệnh lạc nội mạc tử cung bằng kỹ thuật điện hóa phát quang PHAN VĂN HIẾU PHAN THỊ MINH PHƯƠNG HỒ HOÀNG THỊ KIM HUỆ PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ CA125 TRONG BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN HÓA PHÁT QUANG Phan Văn Hiếu Phan Thị Minh Phương Hồ Hoàng Thị Kim Huệ Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá nồng độ CA125 ở bệnh nhân lạc nội mạc tử cung trước và sau điều trị phẫu thuật hay nội khoa bằng kỹ thuật điện hóa phát quang. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 34 bệnh nhân được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung tại Khoa Sản Phụ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 9 2014 đến tháng 7 2015 được định lượng nồng độ CA125 huyết thanh bằng phương pháp Miễn dịch điện hóa phát quang ECLIA ElectroChemiluminescence ImmunoAssay . Kết quả Nồng độ CA125 huyết thanh liên quan có ý nghĩa thống kê với các giai đoạn của lạc nội mạc tử cung. Nồng độ CA125 trung bình của nhóm nghiên cứu sau điều trị điều trị là 23 65 9 0 U ml giảm có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị 78 28 33 17 U ml p lt 0 05 . Kết luận Nồng độ CA125 huyết thanh trung bình trong bệnh lạc nội mạc tử cung là 78 28 33 17 U ml. Nồng độ CA125 huyết thanh trung bình sau phẫu thuật và hoặc điều trị nội khoa là 23 65 9 0 U ml giảm có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị p lt 0 05 . Abstract STUDY ON SERUM CARCINOMA ANTIGEN 125 LEVEL IN ENDOMETROSIS BY ELECTROCHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAY Objectves Evaluating serum Carcinoma Antigen 125 level in endometrosis patients before and after treatments by Tác giả liên hệ Corresponding author ElectroChemiluminescence ImmunoAssay. Phan Văn Hiếu Materials and Methods Serum CA125 level was measured by email Ngày nhận bài received 10 06 2016 ElectroChemiluminescence ImmunoAssay ECLIA on 34 endometrosis Ngày phản biện đánh giá bài báo revised patients in two stages before and after treatments two months. 24 06 2016 Results Serum CA-125 concentration was associated with Tháng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.