Kết quả và chất lượng sống trên bệnh nhân được phẫu thuật cắt tử cung toàn phần do bệnh lý u xơ tử cung

Bài viết trình bày kết quả điều trị cắt tử cung toàn phần do bệnh lý u xơ tử cung và đánh giá chất lượng sống trên bệnh nhân sau phẫu thuật cắt tử cung toàn phần. | Kết quả và chất lượng sống trên bệnh nhân được phẫu thuật cắt tử cung toàn phần do bệnh lý u xơ tử cung TRƯƠNG ĐÌNH HẢI LÊ MINH TOÀN PHAN VIẾT TÂM PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG TOÀN PHẦN DO BỆNH LÝ U XƠ TỬ CUNG Trương Đình Hải 1 Lê Minh Toàn 2 Phan Viết Tâm 2 1 Bệnh viện Thành phố Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế Từ khóa Phẫu thuật cắt tử cung Tóm tắt toàn phần chất lượng sống Mục tiêu Kết quả điều trị cắt tử cung toàn phần do bệnh lý u xơ tử sau phẫu thuật u xơ tử cung. cung và đánh giá chất lượng sống trên bệnh nhân sau phẫu thuật cắt tử cung toàn phần. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu trên 138 bệnh nhân vào điều trị cắt tử cung toàn phần tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế từ 02 4 2014 - 08 8 2015. Kết quả Phẫu thuật cắt tử cung toàn phần đường bụng chiếm tỷ lệ 81 2 đường âm đạo và qua nội soi cùng chiếm tỷ lệ 9 4 . Số ngày điều trị sau phẫu thuật trung bình 6 8 3 0 ngày. Thời gian phẫu thuật trung bình cắt tử cung toàn phần đường bụng là 78 8 19 8 phút đường âm đạo là 73 9 18 1 phút đường nội soi là 97 3 17 9 phút. Tỷ lệ tai biến sau phẫu thuật cắt tử cung toàn phần do bệnh lý u xơ tử cung là 5 8 . Trung bình điểm chất lượng sống theo 8 lĩnh vực tăng lên có ý nghĩa sau phẫu thuật 3 và 6 tháng với p lt 0 01. Trung bình điểm yếu tố cấu thành về sức khỏe thể chất và tinh thần tăng có ý nghĩa sau phẫu thuật 3 và 6 tháng. Nhu cầu tình dục sau phẫu thuật 3 tháng giảm có ý nghĩa so với trước phẫu thuật và không khác biệt sau 6 tháng phẫu thuật. Kết luận Phẫu thuật cắt tử cung toàn phần đường bụng chiếm tỷ lệ 81 2 đường âm đạo và qua nội soi cùng chiếm tỷ lệ 9 4 . Chất lượng sống theo 8 lĩnh vực tăng lên sau phẫu thuật 3 và 6 tháng. Yếu tố cấu thành về sức khỏe thể chất và tinh thần tăng sau phẫu thuật 3 và 6 tháng. Nhu cầu tình dục sau phẫu thuật 3 tháng giảm so với trước phẫu thuật và sau phẫu thuật 6 tháng nhu cầu tình dục trở về bình thường. Từ khóa Phẫu thuật cắt tử

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
123    91    1    06-12-2023
15    65    3    06-12-2023
164    110    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.