Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thai lạc chỗ trên vết mổ đẻ cũ ở tuổi thai dưới 12 tuần

Tần suất thai làm tổ tại sẹo vết mổ cũ (VMC) lấy thai ngày càng gia tăng trong những năm gần đây và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm. Bài viết trình bày nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị thai lạc chỗ trên vết mổ đẻ cũ ở tuổi thai dưới 12 tuần. | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị thai lạc chỗ trên vết mổ đẻ cũ ở tuổi thai dưới 12 tuần TRẦN VIỆT KHÁNH NGUYỄN THỊ KIM ANH PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI LẠC CHỖ TRÊN VẾT MỔ ĐẺ CŨ Ở TUỔI THAI DƯỚI 12 TUẦN Trần Việt Khánh Nguyễn Thị Kim Anh Trường Đại học Y Dược Huế Từ khóa Thai lạc chỗ vết mổ Tóm tắt cũ Methotrexat. Mở đầu Tần suất thai làm tổ tại sẹo vết mổ cũ VMC lấy thai ngày Keywords Cesarean scar ectopic pregnancy càng gia tăng trong những năm gần đây và gây ra nhiều biến chứng Methotrexate. nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm. Mục tiêu Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị thai lạc chỗ trên vết mổ đẻ cũ ở tuổi thai dưới 12 tuần. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang 22 trường hợp thai làm tổ tại sẹo VMC lấy thai được chẩn đoán và điều trị tại khoa sản Bệnh viện Trung Ương Huế và khoa sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 4 2015 đến tháng tháng 4 2016. Kết quả Các triệu chứng lâm sàng chỉ có giá trị gợi ý chẩn đoán rong huyết và không đau bụng hạ vị 40 9 đau bụng hạ vị và không rong huyết 13 64 đau bụng hạ vị và rong huyết 31 82 không đau bụng hạ vị và không rong huyết 13 64 . Tuổi thai trung bình 7 9 2 4 tuần. Nồng độ βhCG trung bình trước điều trị 422 548 mUI ml. Hình ảnh siêu âm lòng tử cung và kênh cổ TC trống 100 . Túi thai nằm mặt trước eo TC vị trí vết mổ cũ chiếm 59 09 khối echo bất thường mặt trước eo TC 40 1 độ dày lớp cơ TC giữa túi thai và bàng quang 5mm chiếm 45 45 . Điều trị nôi khoa với Methotrexat thành công 90 91 tỉ lệ thất bại 9 09 do túi thai lớn hoại tử gây chảy máu cần phải phẫu thuật xẻ lấy khối thai khâu bảo tồn tử cung hoặc cắt tử cung toàn phần. Thời gian nằm viện trung bình 18 73 6 78 ngày. Thời gian trung bình nồng độ βhCG về âm tính 34 27 6 05 ngày. Thời gian trung bình khối thai biến mất trên siêu âm 108 16 ngày. Tác giả liên hệ Corresponding

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
393    19    2    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.