Đánh giá hiệu quả của estradiol trong điều trị rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh

Bài viết trình bày khảo sát tỷ lệ rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh. Đánh giá hiệu quả của estradiol trong điều trị rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh. | Đánh giá hiệu quả của estradiol trong điều trị rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 129 - 134 2016 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ESTRADIOL TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN VẬN MẠCH VÀ RỐI LOẠN TÂM LÝ Ở PHỤ NỮ MÃN KINH Nguyễn Đình Phương Thảo 1 Cao Ngọc Thành 2 Nguyễn Vũ Quốc Huy 2 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2 Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu Khảo sát tỷ lệ rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh. Đánh giá hiệu quả của estradiol trong điều trị rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi và can thiệp cộng đồng trên 264 phụ nữ mãn kinh tự nhiên thật sự không có kinh trở lại sau 1 năm và không dùng liệu pháp hormone thay thế có các dấu hiệu rối loạn chức năng và có nồng độ estradiol NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG THẢO CAO NGỌC THÀNH NGUYỄN VŨ QUỐC HUY PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH Kết luận Tỷ lệ rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh chiếm tỷ lệ cao và tình trạng này được cải thiện đáng kể sau khi dùng estradiol. Abstract EFFECTS OF ESTRADIOL THERAPY IN VASCULAR DISORDERS AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN POST-MENOPAUSAL WOMEN Objectives Surveying vascular disorders and psychological disorders rate in post-menopausal women. Assessment effects of estradiol therapy in vascular disorders and psychological disorders in post-menopausal women. Materials amp methods A cross-sectional study with surveying and community intervention of 264 post-menopausal women not using hormone replacement therapy there are signs of dysfunction seen at hospital of Hue University of Medicine and Pharmacy from May to December 2014. Data collection was implemented by conducting questionnaires with respondents and gynecological examination ECG breast ultrasound endometrium ultrasound and Mammography. Participants without cardiovascular diseases and gynecological tumors no phenomenon of thick membrane of the uterus having symptoms of vascular .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    97    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.