Kết quả tỷ lệ mang thai cộng dồn bằng khởi động trưởng thành noãn bằng gnrh agonist kết hợp Pregnyl liều thấp trong phác đồ gGnRH agonist - tại khoa Vô sinh, Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết trình bày đánh giá tỷ lệ có thai cộng dồn (chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ) bằng khởi động trưởng thành noãn với GnRH-agonist kết hợp với hCG liều thấp trên kết cục của các chu kỳ antagonist - thụ tinh trong ống nghiệm. | Kết quả tỷ lệ mang thai cộng dồn bằng khởi động trưởng thành noãn bằng gnrh agonist kết hợp Pregnyl liều thấp trong phác đồ gGnRH agonist - tại khoa Vô sinh Bệnh viện Trung ương Huế PHAN CẢNH QUANG THÔNG LÊ VIỆT HÙNG NGUYỄN PHẠM QUỲNH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ THU THÚY NGUYỄN PHƯỚC BẢO MINH PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH KẾT QUẢ TỶ LỆ MANG THAI CỘNG DỒN BẰNG KHỎI ĐỘNG TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GnRH AGONIST KẾT HỢP PREGNYL LIỀU THẤP TRONG PHÁC ĐỒ GnRH ANTAGONIST TẠI KHOA VÔ SINH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Phan Cảnh Quang Thông Lê Việt Hùng Nguyễn Phạm Quỳnh Phương Nguyễn Thị Thu Thúy Nguyễn Phước Bảo Minh Bệnh viện Trung Ương Huế Tóm tắt Mục tiêu đánh giá tỷ lệ có thai cộng dồn chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ bằng khởi động trưởng thành noãn với GnRH-agonist kết hợp với hCG liều thấp trên kết cục của các chu kỳ antagonist- thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp nghiên cứu gồm 110 phụ nữ thực hiện chu kỳ GnRH- antagonist để thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị HTSS-TTTON bệnh viện Trung Ương Huế được đưa vào nghiên cứu. Bệnh nhân được chia làm hai nhóm nhóm A nhóm nghiên cứu n 60 được khởi động trưởng thành noãn bằng hCG 1500 IU triptorelin và nhóm B nhóm chứng n 50 được khởi động trưởng thành noãn bằng duy nhất hCG 5000IU. Kết quả Các thông số về phôi học bao gồm số lượng noãn trưởng thành tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ phân cắt số phôi chất lượng tốt và số trường hợp có phôi trữ đều cao hơn không có ý nghĩa thống kê ở nhóm nghiên cứu. Tỉ lệ có thai sinh hóa tỉ lệ có thai lâm sàng và tỉ lệ làm tổ được cải thiện ở nhóm nghiên cứu nhưng không có ý nghĩa thống kê. Không có một trường hợp nào bị quá kích buồng trứng nặng ở nhóm nghiên cứu so với 2 cas 4 phải nhập viện điều trị vì quá kích buồng trứng ở nhóm chứng. Kết luận Khởi động trưởng thành noãn bằng GnRH-agonist phối hợp với hCG liều thấp trong các chu kỳ kích thích buồng trứng bằng phác đồ antagonist dường như cải thiện tỉ lệ có thai và giảm nguy cơ quá kích buồng trứng nặng nhưng cần phải được kiểm chứng qua nhiều thử nghiệm với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    116    1    08-12-2023
187    132    10    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.