Mô hình tiên lượng tìm thấy tinh trùng từ kỹ thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn ở bệnh nhân vô tinh không bế tắc

Bài viết trình bày việc phát triển mô hình tiên lượng khả năng tìm thấy tinh trùng từ kỹ thuật TESE trên nhóm bệnh nhân vô tinh không bế tắc. Mô hình tốt nhất dự đoán khả năng tìm thấy tinh trùng bao gồm có 2 biến số tuổi bệnh nhân và nồng độ FSH huyết thanh. Mô hình này có thể được sử dụng trên lâm sàng để tư vấn cho bệnh nhân trước điều trị. | Mô hình tiên lượng tìm thấy tinh trùng từ kỹ thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn ở bệnh nhân vô tinh không bế tắc NGHIÊN CỨU VÔ SINH Mô hình tiên lượng tìm thấy tinh trùng từ kỹ thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn ở bệnh nhân vô tinh không bế tắc Lê Khắc Tiến2 3 Phạm Thiếu Quân2 3 Hồ Ngọc Anh Vũ2 3 Dương Nguyễn Duy Tuyền1 Lê Đăng Khoa3 1 Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD Phú Nhuận Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh 2 Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD Bệnh viện Mỹ Đức 3 Trung tâm Nghiên cứu HOPE Bệnh viện Mỹ Đức doi Tác giả liên hệ Corresponding author Lê Khắc Tiến email Nhận bài received 05 12 2019 - Chấp nhận đăng accepted 20 04 2020 Tóm tắt Mục tiêu Phát triển mô hình tiên lượng khả năng tìm thấy tinh trùng từ kỹ thuật TESE trên nhóm bệnh nhân vô tinh không bế tắc. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu Chúng tôi thực hiện một phân tích hồi cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Tìm thấy tinh trùng được định nghĩa là có sự hiện diện của ít nhất một tinh trùng di động trong mẫu mô tinh hoàn thu nhận từ kỹ thuật TESE. Các biến số nền và lâm sàng sau đó được đưa vào phân tích hồi quy đơn biến và đa biến để tìm ra các yếu tố tiên lượng độc lập có liên quan đến tỷ lệ tìm thấy tinh trùng. Các yếu tố tiên lượng sau đó được đưa vào mô hình BMA để đưa ra các mô hình tiên lượng khả dĩ. Mô hình tốt nhất là mô hình có số biến số ít nhất chỉ số BIC thấp nhất AUC lớn nhất và xác xuất hậu định lớn nhất. Kết quả Có tổng cộng 125 nam giới vô tinh không bế tắc thực hiện kỹ thuật TESE trong khoảng thời gian nghiên cứu trong đó có 36 trường hợp 28 8 tìm thấy tinh trùng. Mô hình tiên lượng SRR tốt nhất bao gồm 2 biến số tuổi bệnh nhân và nồng độ FSH huyết thanh xác suất e -3 05 0 11 x FSH 0 1 x tuổi BIC - 486 xác suất hậu định 0 331 AUC 0 81 KTC 95 0 72 - 0 90 . Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giá trị dự đoán khả năng tìm thấy tinh trùng và kết quả tìm thấy tinh trùng trên thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    16    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.