Hiệu quả của khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai ở những phụ nữ có tiền căn sinh non hoặc sẩy thai ở tam cá nguyệt thứ hai

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai trong dự phòng sinh non. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Đây là một báo cáo hồi cứu loạt ca. Tất cả những phụ nữ được thực hiện khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai tại bệnh viện Mỹ Đức trong thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 01/2020 được nhận vào nghiên cứu. | Hiệu quả của khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai ở những phụ nữ có tiền căn sinh non hoặc sẩy thai ở tam cá nguyệt thứ hai BÁO CÁO SẢN KHOA Hiệu quả của khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai ở những phụ nữ có tiền căn sinh non hoặc sẩy thai ở tam cá nguyệt thứ hai Nguyễn Mai An1 2 Tô Mỹ Anh1 Châu Ngọc Minh1 2 Lý Thiện Trung1 Lê Thị Hà Xuyên1 Đặng Quang Vinh1 2 Huỳnh Thị Thu Thuỷ1 Nguyễn Thị Ngọc Phượng1 2 1 Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh 2 Trung tâm Nghiên cứu HOPE Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh doi Tác giả liên hệ Corresponding author Nguyễn Mai An email Nhận bài received 05 12 2019 - Chấp nhận đăng accepted 20 04 2020 Tóm tắt Mục tiêu Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai trong dự phòng sinh non. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu Đây là một báo cáo hồi cứu loạt ca. Tất cả những phụ nữ được thực hiện khâu cổ tử cung ngả bụng trước thụ thai tại bệnh viện Mỹ Đức trong thời gian từ tháng 01 2015 đến tháng 01 2020 được nhận vào nghiên cứu. Chỉ định khâu cổ tử cung ngả bụng tại bệnh viện là những phụ nữ có tiền căn sẩy thai ở tam cá nguyệt thứ 2 hoặc sinh non đã khâu vòng cổ tử cung qua ngả âm đạo hoặc sinh non có bất thường cấu trúc giải phẫu ở cổ tử cung. Sau khâu cổ tử cung bệnh nhân được thụ thai bằng cách tự nhiên hoặc thông qua kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Kết cục chính là tỷ lệ sinh từ 34 tuần trở lên. Tỷ lệ trẻ sinh sống tuổi thai trung bình khi sinh kết cục sơ sinh thời gian phẫu thuật thời gian nằm viện và các biến chứng sau phẫu thuật là các kết cục phụ của nghiên cứu. Kết quả Từ tháng 1 2015 đến tháng 1 2020 có 19 phụ nữ đủ tiêu chuẩn thu nhận trong đó có 5 phụ nữ đã sinh và 4 phụ nữ đang mang thai. 3 5 60 trường hợp sinh từ 34 tuần trở lên. Thời gian khâu cổ tử cung ngả bụng trung bình là 43 3 phút thời gian nằm viện sau khâu trung bình là 4 1 ngày. Tỷ lệ sinh sống là 5 5 100 với tuổi thai trung bình là 33 9 tuần. Kết luận Khâu cổ tử cung ngả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    78    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.