Có mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và sức bền tinh trùng

Bài viết trình bày nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và sức bền tinh trùng ở nam giới các cặp vợ chồng hiếm muộn. Hội chứng chuyển hóa ở nam giới ở các cặp vợ chồng hiếm muộn có sự khác biệt theo tuổi nhưng chưa thấy có mối liên quan đến sức sống của tinh trùng. | Có mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và sức bền tinh trùng NGHIÊN CỨU SẢN KHOA Có mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và sức bền tinh trùng Lê Minh Tâm Trần Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Hiệp Tuyết Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh Bệnh viện Đại học Y Dược Huế doi Tác giả liên hệ Corresponding author Lê Minh Tâm email lmtam@ Nhận bài 05 12 2019 - Chấp nhận đăng accepted 20 04 2020 Tóm tắt Mục tiêu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và sức bền tinh trùng ở nam giới các cặp vợ chồng hiếm muộn. Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trường hợp nam giới các cặp vợ chồng đang điều trị tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh Bệnh viện Đại học Y Dược Huế từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019. Thu thập thông tin cơ bản về hành chính tiền sử bệnh tật đo chiều cao cân nặng vòng bụng vòng mông huyết áp xét nghiệm bilan lipid máu đường máu và đánh giá sức bền tinh trùng. Dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán Hội chứng chuyển hóa HCCH theo AHA NHLBI năm 2005 chia mẫu nghiên cứu thành 2 nhóm nhóm mắc HCCH và nhóm không mắc. So sánh các thông số trong xét nghiệm sức bền tinh trùng độ di động và sức sống tại thời điểm 0 giờ 24 giờ và 48 giờ và phân tích mối liên quan. Kết quả Tổng số 123 trường hợp vô sinh nam thỏa mãn các điều kiện được đưa vào mẫu nghiên cứu độ tuổi trung bình 34 28 5 41. Tỷ lệ mắc HCCH 13 . Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về độ tuổi giữa hai nhóm mắc HCCH 36 88 3 46 và không mắc 33 94 5 55 của đối tượng vô sinh nam giới p lt 0 05 . Đối với thông số tinh trùng được khảo sát tại thời điểm 0 giờ 24 giờ và 48 giờ không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm mắc và không mắc HCCH về độ di động và tỷ lệ tinh trùng sống. Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê nào giữa các tiêu chuẩn chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa chỉ số cơ thể BMI tỷ số vòng bụng vòng mông tỷ số vòng bụng chiều cao với sự bất thường sức bền tinh trùng. Kết luận Hội chứng chuyển hóa ở nam giới ở các cặp vợ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    21    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.