Suy thận cấp trong thai kỳ

Suy thận cấp còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Viêm ống thận cấp; viêm ống- kẽ thận cấp; hoại tử ống thận cấp. Thực tế, ngoài tổn thương ống thận còn luôn có phù nề và viêm tổ chức kẽ thận, chỉ có cầu thận và mạch máu thận là được bảo toàn, vì vậy thuật ngữ viêm ống-kẽ thận cấp là thích hợp nhất, nó nhấn mạnh tới tổn thương mô bệnh học. | Suy thận cấp trong thai kỳ TỔNG QUAN Lê Thị Thu Hà SUY THẬN CẤP TRONG THAI KỲ Lê Thị Thu Hà Bệnh viện Từ Dũ Tóm tắt Acute renal failure is also known by many different Suy thận cấp còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau names acute tubular inflammation acute renal viêm ống thận cấp viêm ống- kẽ thận cấp hoại tử ống interstitial inflammation acute tubular necrosis. In thận cấp. Thực tế ngoài tổn thương ống thận còn luôn fact in addition to renal tubular injury was always có phù nề và viêm tổ chức kẽ thận chỉ có cầu thận và edema and renal interstitial inflammation only mạch máu thận là được bảo toàn vì vậy thuật ngữ viêm glomeruli and renal blood vessels are preserved ống-kẽ thận cấp là thích hợp nhất nó nhấn mạnh tới tổn hence the term acute renal interstitial inflammation thương mô bệnh học. Trong lâm sàng người ta thường is the most appropriate it shows histopathological dùng thuật ngữ suy thận cấp STC là muốn nhấn mạnh lesions. Clinically it is common used the term acute đến tổn thương chức năng của viêm ống-kẽ thận cấp. renal failure is a strong emphasis on functional lesions of acute renal interstitial inflammation. Abstract Key words Acute renal failure Acute tubular Acute Renal Failure in Pregnancy necrosis Renal cortical necrosis Acute pyelonephritis 1. Đại cương 2. Nguyên nhân suy thận cấp Suy thận cấp là hội chứng suy giảm hoặc mất Nguyên nhân trước thận chức năng tạm thời cấp tính của cả 2 thận làm Nguyên nhân trước thận là các nguyên nhân gây ngừng hoặc suy giảm nhanh chóng độ lọc cầu thận giảm dòng máu tới thận làm giảm áp lực lọc cầu thận dẫn tới thiểu niệu hoặc vô niệu nitơ phi protein trong hay gặp là sốc do các nguyên nhân khác nhau như máu tăng rối loạn cân bằng nước-điện giải rối loạn Sốc do giảm thể tích cân bằng một thời gian từ vài ngày - Chảy máu chấn thương mổ lớn phá thai đến vài tuần khi nguyên nhân gây tổn thương thận chảy máu tiêu hoá. được loại trừ chức năng thận có thể dần dần phục - Mất nước nôn ỉa chảy bỏng diện rộng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    469    9    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.