Chất lượng sống của bệnh nhân ung thư vú từ nghiên cứu đến thực tiễn

Mục tiêu của bài viết này nhằm tóm lược tổng quan tài liệu y văn trên thế giới được xuất bản gần đây về những lợi ích, những thuận lợi và không thuận lợi cũng như thực trạng của việc triển khai áp dụng lượng giá chất lượng sống trong các nghiên cứu y học cũng như trong thực hành lâm sàng hiện nay, góp phần làm tiền đề cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này ở nước ta trong tương lai. | Chất lượng sống của bệnh nhân ung thư vú từ nghiên cứu đến thực tiễn TỔNG QUAN Nguyễn Thị Kim Tuyến CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỰC TIỄN Nguyễn Thị Kim Tuyến Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng Tóm tắt phần làm tiền đề cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này Khái niệm chất lượng sống ngày càng đóng một vai ở nước ta trong tương lai. trò quan trọng trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ trên toàn thế giới đặc biệt là trong chăm sóc và điều trị cho bệnh Abstract nhân ung thư. Trong những năm gần đây tần suất mắc Quality of life has an increasingly important role in bệnh ung thư vú tại Việt nam ngày một gia tăng và bệnh healthcare worldwide especially in the management for lý này cũng đã được xác định là bệnh ung thư phổ biến cancer patients. In recent years the incidence of breast nhất ở phụ nữ. Mặc dù vậy chất lượng sống và việc lượng cancer in Vietnam rises up and the disease has been giá chất lượng sống vẫn còn là một khái niệm tương đối known as the most common cancer in women nowadays. mới mẻ trong các phác đồ điều trị và chăm sóc cho bệnh The concept of Quality of life and its assessment however nhân ung thư vú ở nước ta. Mục tiêu của bài báo này remains relatively new in treatment modalities for breast nhằm tóm lược tổng quan tài liệu y văn trên thế giới được cancer patient in our country. The purpose of this article is xuất bản gần đây về những lợi ích những thuận lợi và to review the benefits advantages disadvantages as well không thuận lợi cũng như thực trạng của việc triển khai as the current situation of the implementation of quality áp dụng lượng giá chất lượng sống trong các nghiên cứu of life assessment in medical researches and in daily y học cũng như trong thực hành lâm sàng hiện nay góp practice published recently in medical literature. 1. Tổng quan bao gồm các lượng giá về mức độ sảng khoái sự hài . Giới thiệu lòng hoàn toàn về thể chất tâm thần và xã hội. Con Ngày nay trên toàn thế giới ung thư vú UTV là người Chúng ta .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    73    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.