Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến đáp ứng nhiều với kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm

Đáp ứng nhiều với kích thích buồng trứng (KTBT) là yếu tố nguy cơ chính của quá kích buồng trứng (QKBT). Bài viết trình bày xác định các yếu tố liên quan đến đáp ứng nhiều giúp chọn lựa phác đồ điều trị phù hợp, tránh QKBT cho các bệnh nhân này. | Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến đáp ứng nhiều với kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm NGHIÊN CỨU Vương Thị Ngọc Lan Võ Minh Tuấn TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG NHIỀU VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Vương Thị Ngọc Lan Võ Minh Tuấn Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TPHCM Tóm tắt Abstract Giới thiệu Đáp ứng nhiều với kích thích buồng trứng THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF HYPER- KTBT là yếu tố nguy cơ chính của quá kích buồng trứng RESPONSE IN IN-VITRO FERTILIZATION QKBT . Xác định các yếu tố liên quan đến đáp ứng nhiều Introduction Hyper-response is a primary risk factor giúp chọn lựa phác đồ điều trị phù hợp tránh QKBT cho for ovarian hyperstimulation syndrome OHSS . Prediction các bệnh nhân này. of hyper-response is vital for choosing an appropriate Mục tiêu Xác định tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến controlled ovarian stimulation COS protocol to avoid đáp ứng nhiều với KTBT. OHSS in these patients. Phương pháp Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu trên Objectives To identify the prevalence and the 820 bệnh nhân. Đáp ứng nhiều được chẩn đoán là gt 15 associated factors of hyper-response. noãn chọc hút được. Phân tích đường cong ROC và hồi Methods A prospective cohort study was conducted qui logistic được thực hiện để tìm các yếu tố liên quan với on 820 patients. Hyper-response was diagnosed when đáp ứng nhiều. patients had gt 15 oocytes retrieved. ROC curves and Kết quả Tỉ lệ đáp ứng nhiều là 21 8 . AMH FSH và logistic regression analyses were performed to identify AFC là 3 yếu tố tiên lượng độc lập có ý nghĩa thống kê cho the associated factors of hyper-response. đáp ứng nhiều. AMH gt 3 57 ng ml độ nhạy 83 7 độ đặc Results The rate of hyper-response was . AMH hiệu 79 8 FSH 7 36 IU L độ nhạy 88 4 độ đặc hiệu FSH and AFC were the 3 significant independent prognostic 46 9 và AFC gt 12 độ nhạy 76 2 độ đặc hiệu 81 7 factors for hyper-response. AMH gt ng ml sensitivity dự đoán đáp ứng nhiều. specificity FSH

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    37    6    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.