Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và tiên lượng các trường hợp dọa sẩy thai ở quý I thai kỳ

Nghiên cứu này được thực hiện với 2 mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm ở các trường hợp dọa sẩy thai trong quý I thai kỳ và tìm hiểu một số yếu tố liên quan giữa kết quả siêu âm trong dọa sẩy thai và diễn biến thai kỳ. | Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và tiên lượng các trường hợp dọa sẩy thai ở quý I thai kỳ NGHIÊN CỨU Đinh Khánh Dung Lê Minh Tâm VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG CÁC TRƯỜNG HỢP DỌA SẨY THAI Ở QUÝ I THAI KỲ Đinh Khánh Dung Lê Minh Tâm Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Abstract Giới thiệu Sẩy thai là một vấn đề thường gặp và THE ROLE OF ULTRASOUND IN DIAGNOSIS AND có ảnh hưởng lớn đến tâm lý tình cảm của người phụ PROGNOSIS FOR THREATENED MISCARRIAGE IN THE nữ. Hiện nay ở Việt Nam sẩy thai là bệnh lý sản phụ FIRST TRIMESTER khoa khá phổ biến chiếm tỷ lệ khoảng 15-20 . Ngày Introduction Miscarriage is a common problem and nay siêu âm đã và đang có vị trí đáng kể trong lĩnh can impact the women psychologically and emotionally. vực sản phụ khoa đặc biệt trong chẩn đoán sàng lọc In Vietnam miscarriage is a quite common gynecologic những bất thường trước sinh. Nghiên cứu này được problemwithcurrentratearound15-20 .Today ultrasound thực hiện với 2 mục tiêu Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu plays a role in the field of obstetrics and gynecology âm ở các trường hợp dọa sẩy thai trong quý I thai kỳ và particularly in diagnostic screening for abnormalities before tìm hiểu một số yếu tố liên quan giữa kết quả siêu âm birth. This study aims to describe the role of ultrasound of trong dọa sẩy thai và diễn biến thai kỳ. threatened miscarriage in the first trimester and find out Đối tượng và phương pháp Mô tả cắt ngang some associated factors of threatened miscarriage. ở 52 thai phụ mang thai dưới 12 tuần có triệu chứng Materials amp methods cross-sectional descriptive dọa sẩy thai đến khám và điều trị tại khoa Phụ sản study in 52 cases with threatened miscarriage in the Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế được siêu âm lúc first trimester diagnosed and treated at Hue University vào và ra viện để đánh giá tình trạng thai. Xử lý số liệu Hospital through clinical examination The data were bằng Excel 2007 và Medcalc. analysed by Excel 2007 and Medcalc software. Kết .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
211    86    6    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.