Bấm sinh thiết cổ tử cung dựa vào y học chứng cứ

Soi CTC giúp phát hiện các tổn thương đồng thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp can thiệp sớm. Trong đó bấm sinh thiết vùng tổn thương nghi ngờ ở CTC là một bước quan trọng. | Bấm sinh thiết cổ tử cung dựa vào y học chứng cứ TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 13 1 15-17 2015 BẤM SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG DỰA VÀO Y HỌC CHỨNG CỨ Bùi Quang Trung Bệnh viện Mỹ Đức Tóm tắt Abstract Soi CTC giúp phát hiện các tổn thương đồng thời CERVICAL BIOPSY AN EVIDENCED BASED REVIEW hướng dẫn thực hiện các biện pháp can thiệp sớm. The primary goal of colposcopy is to identify Trong đó bấm sinh thiết vùng tổn thương nghi ngờ ở precancerous and cancerous lesions so that they CTC là một bước quan trọng. Trên thực thế lâm sàng may be treated early. Performing biopsies to take việc bấm sinh thiết bao nhiêu mẫu luôn là một câu a small sample of lesion area is very important hỏi khó trả lời. Tuy nhiên những kết quả nghiên cứu during colposcopy. Number of cervical biopsies is gần đây đã đưa ra được những dữ liệu có chất lượng an important question in clinical. Recent researches để hướng dẫn cho các nhà thực hành lâm sàng về số provide good-quality data to guide us regarding the lượng mẫu sinh thiết cần thiết giúp phát hiện tốt nhất number of biopsies we should perform to best detect các tổn thương mức độ cao cần phải điều trị. high-grade cervical pathology requiring treatment. Từ khóa Bấm sinh thiết nhiều mẫu bấm sinh thiết ngẫu nhiên C ác bệnh ung thư phụ nữ trong đó có ung Trên thực thế lâm sàng ở nước ta cũng như nhiều thư cổ tử cung CTC là nguyên nhân gây nơi khác trên thế giới việc bấm sinh thiết bao nhiêu ra hàng trăm ngàn lượt tử vong mỗi năm mẫu luôn là một câu hỏi khó trả lời. Nhiều bác sỹ chỉ trên toàn cầu. Những tiến bộ hiện nay đã bấm sinh thiết một mẫu duy nhất ở cổ ngoài CTC. giúp chúng ta biết được nguyên nhân Những bác sỹ khác lại bấm sinh thiết hai hay nhiều gây ra ung thư CTC là do nhiễm một hay nhiều type mẫu hơn. Tuy nhiên những kết quả nghiên cứu gần HPV Human Papiloma Virus nguy cơ cao chúng ta đây đã đưa ra được những dữ liệu có chất lượng để cũng biết được chu trình phát triển và gây bệnh rất hướng dẫn cho các nhà thực hành lâm sàng về số chậm của HPV những .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    162    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.