Nghiên cứu khả năng tình dục của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng

Sự thay đổi lối sống, sinh hoạt, căng thẳng công việc, điều kiện kinh tế xã hội có thể tác động tới chất lượng cuộc sống tình dục của nam giới. Đặc biệt, với nam giới vô sinh, áp lực từ việc mong có con có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm Đánh giá khả năng tình dục của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. | Nghiên cứu khả năng tình dục của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng PHỤ KHOA - NỘI TIẾT - VÔ SINH LÊ MINH TÂM NGUYỄN VĂN TUÂN CAO NGỌC THÀNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÌNH DỤC CỦA NAM GIỚI Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG VÔ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Lê Minh Tâm Nguyễn Văn Tuân Cao Ngọc Thành Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Kết quả Tỷ lệ bất thường TDĐ của các cặp vợ Sự thay đổi lối sống sinh hoạt căng thẳng công chồng vô sinh là 71 8 . Phần lớn nồng độ hormon việc điều kiện kinh tế xã hội có thể tác động tới chất của các bệnh nhân đều nằm trong giới hạn bình lượng cuộc sống tình dục của nam giới. Đặc biệt với thường. 93 6 nam giới có điểm xuất tinh từ 0 - 8 tức ít nam giới vô sinh áp lực từ việc mong có con có thể có khả năng bị xuất tinh sớm 6 4 ở mức 9 - 10 điểm ảnh hưởng đến khả năng tình dục. Nghiên cứu này tức có thể bị xuất tinh sớm và không có nam giới nào được thực hiện nhằm Đánh giá khả năng tình dục của có điểm 11 - 20 tức là có xuất tinh sớm. 22 7 nam giới nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và tìm hiểu một bị rối loạn cương mức độ nhẹ. Không có sự liên quan số yếu tố liên quan. giữa tuổi chất lượng tinh trùng với rối loạn cương Đối tượng và phương pháp nghiên cứu dương. Có liên quan giữa chỉ số khối cơ thể thời gian nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 110 nam giới từ vô sinh và hormon testosterone với khả năng tình dục tháng 4 2014 đến tháng 3 2015 tại Trung tâm Nội tiết của nam giới. Sinh sản và Vô sinh Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Các Kết luận Khả năng tình dục của nam giới ở các bệnh nhân được khám lâm sàng làm xét nghiệm tinh trường hợp vô sinh có những rối loạn đáng lưu ý và cần dịch đồ các xét nghiệm nội tiết và phỏng vấn về hoạt được quan tâm hỗ trợ trong quá trình điều trị vô sinh. động tình dục. Từ khóa Khả năng tình dục nam giới vô sinh. 1. Đặt vấn đề 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Theo thống kê trên thế giới tỷ lệ vô sinh thay Tổng số 110 nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh đổi

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.