Khảo sát đặc điểm của các phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung tại thành phố Cần Thơ

Bài viết trình bày xác định giá trị của phương pháp tầm soát bệnh lý cổ tử cung như VIA, Pap’s, realtime PCR, sinh thiết của phụ nữ trong độ tuổi từ 18-69 tại Thành phố Cần Thơ. | Khảo sát đặc điểm của các phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung tại thành phố Cần Thơ PHỤ KHOA - NỘI TIẾT - VÔ SINH LÂM ĐỨC TÂM NGUYỄN VŨ QUỐC HUY KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Lâm Đức Tâm 1 Nguyễn Vũ Quốc Huy 2 1 Nghiên cứu sinh Đại học Y Dược Huế 2 Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Abstract Mục tiêu Xác định giá trị của phương pháp tầm soát Objective Determining the value of screening bệnh lý cổ tử cung như VIA Pap s realtime PCR sinh thiết methods for cervical pathologies such as VIA Pap s của phụ nữ trong độ tuổi từ 18-69 tại Thành phố Cần Thơ. realtime PCR biopsy of women aged 18-69 in Cantho city. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang Research methods cross-sectional descriptive được thực hiện trên phụ nữ có chồng từ 18- 69 on 1 490 married women from 18 to 69 years. The tuổi thành phố Cần Thơ. Các đối tượng tham gia participants in the study gynecological examination nghiên cứu được khám phụ khoa thực hiện VIA Pap s VIA Pap s testing quantitative and HPV engineered xét nghiệm định tính và định type HPV bằng kỹ thuật realtime PCR collected the characteristics of the object realtime PCR thu thập các đặc điểm của đối tượng of study population sociology money obstetric and nghiên cứu về dân số xã hội học tiền sử bệnh tật và medical history of the wife the husband s illness history sản khoa của vợ tiền sử bệnh tật của chồng các yếu factors related to HPV infection. The data collected is tố liên quan đến nhiễm HPV. Số liệu thu thập được xử processed by statistical software Stata . lý thống kê bằng phần mềm Stata . Results average age of in which Kết quả Độ tuổi trung bình là 42 58 10 24 tuổi 40- 49 was 33 49 at age 30 to 39. Occupation 33 49 độ tuổi 40-49 27 92 ở tuổi 30- 39. Nghề nghiệp Housewife trade farming . nội trợ 28 32 buôn bán 21 95 làm ruộng 16 24 . of cases living with her husband. Married Có 91 61 trường hợp đang sống với chồng. Tuổi lập gia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    65    3    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.