Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp TAPP tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Bài viết trình bày đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp TAPP. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu 27 bệnh nhân mắc thoát vị bẹn được điều trị bằng phương pháp nội soi xuyên thành bụng đặt tấm lưới ngoài phúc mạc (TAPP), nghiên cứu tiến cứu có can thiệp lâm sàng không đối chứng. | Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp TAPP tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN HẬU PHẪU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAPP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ CƠ SỞ 2 Nguyễn Thị Mai Hương1 Nguyễn Thanh Phương Thảo1 Trần Thị Cẩm Tiên1 Hồ Thị Kim An1 Nguyễn Thị Yến1 DOI TÓM TẮT Mục đích Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp TAPP. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu 27 bệnh nhân mắc thoát vị bẹn được điều trị bằng phương pháp nội soi xuyên thành bụng đặt tấm lưới ngoài phúc mạc TAPP nghiên cứu tiến cứu có can thiệp lâm sàng không đối chứng. Kết quả 92 6 bệnh nhân không xảy ra biến chứng toàn thân sau phẫu thuật 100 trường hợp không nhiễm trùng vết mổ tỷ lệ bệnh nhân hài lòng chiếm 88 9 rất hài lòng chiếm 11 2 . Kết luận Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp TAPP là phương pháp điều trị ít xâm lấn ít đau sau mổ sẹo mổ rất nhỏ thời gian hậu phẫu ngắn nhẹ nhàng người bệnh nhanh chóng trở lại với công việc và cuộc sống bình thường. Bên cạnh đó quá trình chăm sóc giáo dục sức khỏe sau phẫu thuật cũng đóng vai trò rất quan trọng để đạt được kết quả mong muốn. Từ khóa Phương pháp TAPP chăm sóc hậu phẫu thoát vị bẹn ABSTRACT EVALUATE THE OUTCOMES AFTER INGUINAL HERNIA SURERRY BY TAPP TECHNIQUE AT HUE CENTRAL HOSPITAL-2 BASE Nguyen Thi Mai Huong1 Nguyen Thanh Phuong Thao1 Tran Thi Cam Tien1 Ho Thi Kim An1 Nguyen Thi Yen1 Objects The present study aims to evaluate the outcomes after inguinal hernia surgery by TAPP technique. Methods 27 inguinal hernia patient who underwent TAPP were prospectively analyzed. Result of patients did not have any systemic complications after surgery 100 of the cases were not infected with incisions the proportion of satisfied patients accounted for very satisfied accounted for . Conclusion Surgery to treat inguinal

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    14    1    06-02-2023
1    1    1    06-02-2023
145    17    3    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.