Nghiên cứu đề xuất mực nước thiết kế đê cho vùng cửa sông ven biển Bắc Bộ nhằm ứng phó với nước biển dâng do biến đổi khí hậu

Bài viết nghiên cứu, tính toán xác định mực nước lũ của hệ thống vùng cửa sông ven biển có tính đến yếu tố nước biển dâng nhằm đưa ra các kiến nghị về thay đổi mực nước thiết kế đê khi nâng cấp và cải tạo các tuyến đê vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu. | Nghiên cứu đề xuất mực nước thiết kế đê cho vùng cửa sông ven biển Bắc Bộ nhằm ứng phó với nước biển dâng do biến đổi khí hậu nghiªn cøu Ò xuÊt mùc n íc thiÕt kÕ ª cho vïng cöa s ng ven biÓn b c bé nh m øng phã víi n íc biÓn d ng do biÕn æi khÝ hËu TS. Vũ Hoàng Hoa Trường Đại học Thủy Lợi Tóm tắt Biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng cao kết hợp với lũ lớn trên sông sẽ là mối đe dọa đến đời sống và phát triển kinh tế của vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ trong tương lai. Vì vậy cần phải nghiên cứu tính toán xác định mực nước lũ của hệ thống vùng cửa sông ven biển có tính đến yếu tố nước biển dâng nhằm đưa ra các kiến nghị về thay đổi mực nước thiết kế đê khi nâng cấp và cải tạo các tuyến đê. Nghiên cứu vấn đề trên báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất mực nước thiết kế đê tại chín cửa sông chính vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu. vấn đề định mực nước đê thiết kế là vô cùng quan trọng Vùng nghiên cứu gồm 14 huyện thuộc 5 tỉnh trong việc nâng cấp cải tạo hệ thống đê phòng thành gồm huyện Yên Hưng Quảng Ninh An lũ của đồng bằng nói chung và vùng nghiên cứu Hải An Lão Đồ Sơn Kiến Thụy Thuỷ nói riêng. Nguyên tiên Lãng và Vĩnh Bảo Hải Phòng 2. Kịch bản lũ tại Sơn Tây phục vụ đầu Thái Thuỵ Tiền Hải Thái Bình Hải Hậu vào cho bài toán. giao Thủy Nghĩa Hưng Nam Định và Kim Quá trình lũ thiết kế tại Sơn Tây đầu vào Sơn Ninh Bình thuộc dải ven biển đồng bằng chính của bài toán được xác định theo Bắc Bộ có hệ thống sông ngòi khá dày đặc các 1 Lũ thiết kế nguyên bản tại Sơn Tây không sông lớn chảy qua sông Đào sông Ninh Cơ xét đến các công trình hồ chứa điều tiết thượng sông Hồng và sông Đáy sông Trà Lý . Vào lưu các khu chậm lũ và công trình phân lũ sông mùa lũ lưu lượng nước các sông tương đối lớn Đáy hình 1. nếu hệ thống đê ngăn nước gặp sự cố thì đồng 2 Lũ thiết kế tại Sơn Tây có xét đến các bằng sẽ bị ngập lụt khá nặng và gây thiệt hại lớn công trình hồ chứa điều tiết thương lưu các khu về con người kinh tế xã hội. Chính vì vậy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    98    3    05-02-2023
46    14    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.