Nhận định bước đầu về sự ảnh hưởng của ENSO đến dòng chảy sông ngòi Việt Nam

Bài viết trình bày một số kết quả bước đầu nghiên cứu về sự ảnh hưởng của ENSO đến dòng chảy sông ngòi Việt Nam và công tác dự báo dòng chảy dựa trên những thông tin về ENSO. | Nhận định bước đầu về sự ảnh hưởng của ENSO đến dòng chảy sông ngòi Việt Nam

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    11    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.